DANH SCH CC GIM MỤC VIỆT NAM

MichelAnge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. (11/06/1933) GM. Gioan Baotixia Nguyễn B Tng “Hy chm rễ su trong dn Ta chọn”.

2. (29/06/1935) GM. Giuse a Minh Hồ Ngọc Cẩn “Kin nhẫn giảng dạy”.

3. (04/05/1938) TGM. Phr Martin Ng nh Thục "Chiến sĩ Cha Kit”.

4. (03/12/1940) GM. Gioan Maria Phan nh Phng “Lạy Cha, con yu mến Cha”.

5. (29/10/1945) GM. Tađ L Hữu Từ “Tiếng ku trong rừng vắng”.

6. (04/08/1950) GM. Phr Maria Phạm Ngọc Chi “Vng lời Thầy, con thả lưới”.

7. (15/08/1950) HY.TGM Giuse Maria Trịnh Như Khu “Hy theo Thầy”.

8. (03/09/1950) GM. a Minh Hong Văn on “Ti sẽ rao truyền danh Cha cho cc anh em ti”.

9. (16/09/1951) GM. Gioan Baotixita Trần Hữu ức “Hy dọn đường Cha”.

10. (19/03/1953) GM. Giuse Trương Cao ại “Xin thnh ha chng trong sự thật”.

11. (30/11/1955) GM. Simon Ha Nguyễn Văn Hiền “Rao giảng Cha Gisu chịu đng đinh”.

12. (30/11/1955) TGM. Phaol Nguyễn Văn Bnh “Hy đi rao giảng”.

13. (07/02/1956) GM. Phr Khuất Văn Tạo “Chiến thắng trong bc i”.

14. (26/04/1959) GM. Phaol Bi Chu Tạo “Yu thương khng giả dối”.

15. (05/03/1960) GM. Vinh Sơn Phạm Văn Dụ “Theo Cha trong mọi trường hợp”.

16. (25/03/1960) GM. aminh inh ức Trụ “Lnh tốt của Cha Kit”.

17. (23/04/1960) GM. Phr Maria Nguyễn Huy Quang “Đức tin - Bnh an”.

18. (10/11/1960) GM. Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh “Đến với Cha Gisu nhờ Mẹ Maria”.

19. (22/01/1961) GM. Antn Nguyễn Văn Thiện “Trong cng việc v chn l”.

20. (22/01/1961) GM. Micae Nguyễn Khắc Ngữ “Cha trong anh chị em"

21. (22/01/1961) GM. Giuse Trần Văn Thiện “Phần rỗi trong thnh gi”.

22. (22/01/1961) TGM. Philipph Nguyễn Kim iền “Nn mọi sự cho mọi người”.

23. (15/03/1963) GM. Phaol Trần nh Nhin “Lẽ sống của ti l Đức Kit”.

24. (02/06/1963) HY.TGM. Giuse Maria Trịnh Văn Căn “Thương yu - Vui mừng - Bnh an”.

25. (15/08/1963) HY.TGM. Phaol Giuse Phạm nh Tụng “Ti tin vo tnh yu Thin Cha”.

26. (13/02/1964) GM. Giuse L Qu Thanh “Chc tụng Cha”.

27. (05/05/1965) GM. Giacb Nguyễn Ngọc Quang “Hy nng tm hồn ln”.

28. (06/01/1966) GM. Giuse Phạm Văn Thin “Ơn Cha ở cng ti”.

29. (06/01/1966) GM. Phanxic Xavi Trần Thanh Khm “Bc i độ lượng”.

30. (09/01/1966) GM. Giuse L Văn Ấn “Hy giết v ăn”.

31. (24/06/1967) HY.TGM. Phanxic Xavi Nguyễn Văn Thuận “Vui mừng v hy vọng”.

32. (15/08/1967) GM. Phr Nguyễn Huy Mai “Ngi cần phải lớn ln, cn ti th nhỏ lại”.

33. (12/09/1968) GM. Giacb Nguyễn Văn Mầu “Yu thương v lao khổ”.

34. (12/03/1971) GM. Phr Maria Nguyễn Năng “Vng lời Thầy, con thả lưới”.

35. (11/08/1974) GM. a Minh Ng. Văn Lng "Con trng cậy Cha, trong Ngi, con hằng hy vọng”.

36. (11/08/1974) GM. Nicla Huỳnh Văn Nghi “Thin Cha l tnh yu”.

37. (11/08/1974) GM. Phaol Huỳnh ng Cc “Ho bnh Cha Kit trong vương quốc Ngi”.

38. (17/03/1975) GM. Bartlm Nguyễn Sơn Lm “Chn l trong bc i”.

39. (27/03/1975) GM. Alexis Phạm Văn Lộc “Ti tớ mọi người”.

40. (05/04/1975) GM. Phaol Nguyễn Văn Ho “Trong tinh thần v chn l”.

41. (04/30/1975)(*) GM. Gioan Baotixita Bi Tuần “Giới luật mới”.

42. (06/06/1975) GM. Phanxic Xavi Nguyễn Quang Sch “Để phục vụ”.

43. (06/06/1975) GM. Emmanuel L Phong Thuận “Chnh nhờ Ngi, với Ngi v trong Ngi”.

44. (10/06/1975) GM. Anr Nguyễn Văn Nam “Vui mừng trong thnh gi Cha Kit”.

45. (22/06/1975) GM. Phr Phạm Tần “Khi con trở lại hy lm vững tin anh em con”.

46. (29/06/1975) GM. aMinh L Hữu Cung “Mẹ Maria, hy vọng của chng ta”.

47. (16/07/1975) GM. Phaol Maria Nguyễn Minh Nhật “Phục vụ Cha trong hn hoan”.

48. (15/08/1975) GM. Raphael Nguyễn Văn Diệp “Hy tỉnh thức v cầu nguyện”.

49. (07/09/1975) TGM. Stphan Nguyễn Như Thể “Cho mun dn được sống”.

50. (22/02/1976) GM. Giacb Huỳnh Văn Của “Trong bnh an”, "Vua cc vua, Cha cc cha".

51. (30/03/1976) GM. Giuse Phan Văn Hoa “Hiền lnh v khim nhường trong lng”.

52. (14/11/1976) GM. Giuse Phan Thế Hinh “Xin vng Cha”.

53. (24/04/1977) GM. Giuse Nguyễn Thiện Khuyến “Xin vng”.

54. (02/02/1978) GM. Louis Phạm Văn Nẫm “Yu thương khng giả dối”.

55. (18/02/1979) GM. Giuse Maria Nguyễn Tng Cương “Hy ra khơi”.

56. (04/03/1979) GM. Phr Gioan Trần Xun Hạp “Xin cho con say m thnh gi”.

57. (08/08/1979) GM. Giuse Maria Vũ Duy Nhất “Lạy Cha, xin vng Cha”.

58. (08/12/1979) GM. Giuse Maria inh Bỉnh “Ny l Mẹ con”.

59. (22/04/1981) GM. Phanxic Xavi Nguyễn Văn Sang “Chn l trong tnh thương”.

60. (15/08/1981) GM. Giuse Trịnh Chnh Trực “Cha giu lng thương xt”.

61. (22/11/1981) GM. Phr Trần Thanh Chung “Ngi yu ti”.

62. (10/10/1982) GM. Louis H Kim Danh “Kin nhẫn thắng mọi sự”.

63. (16/12/1988) GM. Giuse Nguyễn Văn Yến “Vng lời v bnh an”.

64. (25/01/1989) GM. Giuse Nguyễn Quang Tuyến “Xin cho chng hiệp nhất”.

65. (11/04/1991) GM. Giuse Nguyễn Phụng Hiểu “Cc con hy nn chứng nhn của Thầy”.

66. (03/12/1991) GM. Phr Nguyễn Văn Nhơn “Ngi phải lớn ln”. K1.2

67. (07/05/1992) GM. Tma Nguyễn Văn Trm “Hiền lnh v khim nhường”.

68. (19/11/1992) GM. Phaol Maria Cao nh Thuyn “Cng chịu đng đinh vo thập gi Đức Kit”

69. (11/08/1993) HY.TGM. Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn “Như Thầy yu thương”.

70. (15/08/1994) GM. Phaol L ắc Trọng “Xin vng Cha”.

71. (17/06/1997) GM. Giuse Nguyễn Tch ức “Đạt tới người mới”. K1.2

72. (18/06/1997) GM. Phr Nguyễn Văn Nho “Hiền lnh v khim nhường”. K3.2

73. (06/01/1999) GM. Phr Trần nh Tứ “Yu rồi lm”.

74. (20/05/1999) GM. Phaol Bi Văn ọc “Cha l nguồn vui của con”.

75. (29/06/1999) TGM. Giuse Ng Quang Kiệt “Chạnh lng thương“

76. (29/06/1999) GM. Giuse Trần Xun Tiếu “Để tất cả nn một”.

77. (12/08/1999) GM. Phr Nguyễn Soạn “Lạy Thầy, Thầy biết con yu mến Thầy”. K4.3

78. (30/06/2000) GM. Phaol Nguyễn Bnh Tĩnh "Khim tốn phục vụ".

79. (15/08/2000) GM. Tma Nguyễn Văn Tn "Hnh trnh trong Đức i". K4

80. (08/08/2001) GM. Giuse Hong Văn Tiệm sdb. "Người bảo sao hy lm như vậy".

81. (11/08/2001) GM. Phaol Nguyễn Thanh Hoan "Tin Mừng cho người ngho kh".

82. (17/08/2001) GM. Giuse Vũ Duy Thống "Tnh yu Cha Kit thc bch chng ti".

83. (02/01/2003) GM. Giuse Vũ Văn Thin "Phục vụ trong niềm vui v hy vọng".

84. (06/01/2003) TGM. Phr Nguyễn Văn Tốt "Hy đi rao giảng cho mun dn".

85. (18/02/2003) GM. Stphan Tri Bửu Thin "Đến với mun dn" K14

86. (11/06/2003) GM. minic Mai Thanh Lương "Anh em khng cn l người xa lạ"

87. (28/08/2003) GM. Micae Hong ức Oanh "Cha chng con". K3

88. (01/10/2003) GM. Antn Vũ Huy Chương "Xin vng" K6

89. (04/08/2004) GM. Giuse Nguyễn Ch Linh "Xin cho chng con nn một" K13

90. (11/11/2004) GM. ominic Nguyễn Chu Trinh “Tất cả v tnh yu Đức Kit”.

91. (07/04/2005) GM. Phanxic Xavi L Văn Hồng "Như một người phục vụ". K4

92. (15/12/2005) GM. Giuse V ức Minh "Người đ yu thương họ đến cng".

93. (18/01/2006) GM. Phr Nguyễn Văn ệ sdb."Hy cho ti cc linh hồn". K0.8

94. (04/08/2006) GM. Giuse Chu Ngọc Tri “Trời mới đất mới“

95. (03/12/2007) GM. Giuse ặng ức Ngn "Đến với mun dn"

96. (07/10/2008) GM. Cosma Hong Văn ạt sj. "Tnh thương v Sự sống" K13

97. (15/11/2008) GM. Phr Nguyễn Văn Khảm "Hy theo Thầy"

98. (05/12/2008) GM. Lorens Chu Văn Minh "Phục vụ trong Đức i"

99. (12/05/2009) GM. Vinhsơn Nguyễn Văn Bản “Đi trong Thần Kh”

100. (8/09/2009) ĐGM. Giuse Nguyễn Năng “Hiệp thng v Phục vụ” K13

101.(10/10/2009) ĐGM. Tma Vũ Đnh Hiệu “Ngi yu họ đến cng” K16

 

Vi nhận xt :

1/ Tổng số cc Gim Mục hiện nay tại Việt Nam v hải ngoại : 46

2/ Cc Gim Mục đang phục vụ ở VN v hải ngoại : 34,  nghỉ hưu : 12

3/ Cao nin nhất l ĐC. Antn Nguyễn Văn Thiện 103 tuổi (SN 1906), hưu tại Php.

4/ Trẻ tuổi nhất l ĐC. Vũ Văn Thin, Gp. Hải Phng, 49 tuổi (SN 1960).

5/ Ba Gp. c 2 GM nghỉ hưu : Kontum (ĐC Lộc. ĐC Chung),
                                            Ban M Thuột (ĐC Trực, ĐC Đức),
                                            Đ Nẵng (ĐC Sch, ĐC Tĩnh).

6/ Trng cả họ v tn :   ĐC. Phr-Maria Nguyễn Năng, Gp. Vinh
                                    ĐC. Giuse Nguyễn Năng, Gp. Pht Diệm

7/ Ba ĐC. trng tn : - ĐC. Phạm Văn Thin, Gp. Ph Cường
                                - ĐC. Tri Bửu Thin, Gp. Cần Thơ
                                - ĐC. Vũ Văn Thin, Gp. Hải Phng

8/ Hai ĐC. trng tn ( ĐC. Trần Hữu Đức. Gp. Vinh
                                ( ĐC. Nguyễn Tch Đức, Gp. Ban M Thuột

            ( ĐC. V Đức Minh, Gp. Nha Trang
            ( ĐC. Chu Văn Minh, Gp. H Nội

                                ( ĐC. Khuất Văn Tạo, Gp. Hải Phng
                                ( ĐC. Bi Chu Tạo, Gp. Pht Diệm

            ( ĐC. Nguyễn Văn Thiện, Gp. Vĩnh Long
            ( ĐC. Trần Văn Thiện, Gp. Mỹ Tho

                                ( ĐHY. Nguyễn Văn Thuận, Nha Trang-Saigon
                                ( ĐC. L Phong Thuận, Gp. Cần Thơ

            ( ĐC. Phạm Năng Tĩnh, Gp. Bi Chu
            ( ĐC. Nguyễn Bnh Tĩnh, Gp. Đ Nẵng

 

 

Lm. Phạm B Lm sưu tầm

  (*)Ghi Ch:
Xin đnh chnh: Đức Cha JB.Bi Tuần phong chức GM lc 3 giờ chiều ngy 30-04-1975 (cn 1-05-1975 chỉ l chương trnh dự tnh v chuẩn bị. Bởi sng ngy biến cố 30-04-1975, Long Xuyn, An Giang, khng c Chnh Quyền, cho nn tnh hnh chnh trị khng ổn định. Do đ, Đức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ, cng với Đức Cha Đang hưu tại TGM, đ phong chức cho Đức Cha Bi Tuần, trong nh nguyện nhỏ của Chủng Viện Tma. Chỉ c cc Cha To Gim Mục, cc Cha gio Chủng Viện Trsa Lx, mội vi người thn hữu v cc c nấu bếp tham dự thi. Lm. Mễn.

 

 

 

 


 

Xem cc bi viết khc trong Giuse Phạm B Lm.