Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ

ÂN TÌNH THÁNH
 
 

 

Ân tình thánh tuyệt vời
Nầy con đến Chúa ơi
Dâng trọn niềm hy tế
Dịu huyền Mùa Hiến Dâng.

Đây của lễ đầu tiên! tiến dâng lên!
Tuổi xuân thề ước với tóc nguyền
Tình thơ con xin trao về Chúa
Ngàn năm gia nghiệp Chúa vững bên!

Cho trần gian nhiều nhung nhớ bâng khuâng!
Tình ca mặc ai hát lâng lâng!
Lòng con ! Thôi không chi bận vướng!
Từ nay chung tình Chúa Thiên Đường!

Ôi! Nhiệt tâm Nhà-Chúa hối thúc con!
Đẹp thay! Nhà Chúa vấn vương hồn!
Là nơi con xin gieo nguồn sống
Từ nay phụng sự đến hao mòn!

Ôi! Đường lên đền Thánh, Lắm ước mơ!
Đường lên Nhà-Chúa con say sưa!
Niềm-Tin trung-kiên, con thề hứa
Tận trung phụng sự hết muôn người!

Ôi! dịu êm Lời Chúa chốn tâm tư!
Nguồn Chân-Thực Chúa vẫn vô bờ
Lạy Chúa con đây xin hãy phán:
Nầy con mọn hèn vẫn trông chờ!

Quyết truyền rao Lời Chúa đến muôn năm
Tràn lan nguồn sáng khắp nhân gian
Nguyện xin cho con nên đèn sáng
Tình yêu-thương người, “muối nồng nàn”!

Đây nguồn ân sủng Chúa xuống miên man
Rửa con hồn xác trắng tinh toàn!
Và xin cho Danh Cha ngời sáng
Đập tan mọi xiềng xích hung thần!

Ước hồn con mãi nguyên nét trinh trong!
Tình con bền vững đến muôn trùng
Tội khiên nay con không còn vướng
Tà ma quỷ thần hết vẫy vùng!

Cho đời con, là gương sáng quang vinh
hồn con lừng ngát áng hương tình
Ngày đêm chăm lo nơi bàn thánh
Niềm vui rạt rào, suối ân tình!

Cho hồn con là khúc Thánh-Ca say!
Lòng con là nến cháy, hương bay
Hiệp dâng thiêu thân nơi Bàn Thánh!
Trầm hương ngạt ngào tỏa đêm ngày!!!

Ân-Tình Thánh tuyệt vời!
Nầy con đến! Chúa ơi!
Dâng trọn niềm Hy-Tế
Diệu huyền “Mùa Hiến-Dâng”


Hải – Hồ


Cha Trần Định khóa 6, phổ nhạc năm 1970

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt