Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ

ÁO MÀU THIÊN THANH
 
 Cảm tác theo bài ”Lovely Lady dressed in blue”

 

Ôi Nữ Trinh kiều diễm
Trong áo màu thiên thanh
Trên tay bồng Đấng Thánh
Dạy con dâng lời kinh
Ngài chỉ là ấu Chúa
Với dung mạo thần linh!

Khi chiều về se lạnh
Hoàng hôn xuống lưng đồi
Sương khói tỏa chơi vơi
Trên gối Mẹ thảnh thơi
Giêsu mơ cười ngủ
Thiên Đàng nở trên môi!

Lặng thầm trong đêm tối
Ôm ấp Con Chúa Trời
Mẹ kể lễ bên nôi
Chuyện thế giới loài người
Khiến Chúa Con khiếp sợ
Thập giá cứu chuộc đời!

Xin dạy con đường lối
Đến với Ngài vấn vương
Nói những chuyện đời thường
Trái tim đầy độ lượng
Có quan tâm mến thương
Nhân loại lắm đoạn trường!

Nhìn lên ngôi thần tượng
Nguồn ơn phúc dạt dào
Giòng nhạc vút trăng sao
Lời thơ gieo nhiệm mầu
Mẹ ơi Ngài có thấu
Triều cảm mến dâng cao!

Cuộc thế trần điên đảo
Biết chăng Ngài lắng nghe
Nỗi niềm đau thề hệ
Thác loạn trong hôn mê
Tiếng khóc than lặng lẽ
Giòng huyết lệ não nề!

Chúa ấu thơ nhỏ bé
Trên tay Mẹ bình yên
Xin khiêm cung tìm đến
Đăm chiêu đứng cạnh bên
Ngắm nhìn Lời nhập thế
Thắp sáng ngọn đèn Tin!

Ôi Nữ Trinh kiều diễm
Trong áo màu thiên thanh
Trên tay bồng Đấng Thánh
Dạy con dâng lời kinh
Ngài chỉ là ấu Chúa
Với dung mạo thần linh!


Hải – Hồ


.

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt