Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ

BIỂN ĐỜI
 

 

Đời ta như một chuyến hải trình
Thuyền nan trôi nổi với lênh đênh
Biển rộng xa vời lòng chếnh vếng
Chiếc lá trầm tư giữa lặng thinh!

Nhiều lúc biển khơi dây phong ba
Sóng gầm gió thét với mưa sa
Tứ bề vân vũ gieo tàn phá
Buồm lái cheo neo thấm lệ nhòa!

Có khi sức lực chừng phai phôi
Ân tình nhân thế cũng xa khơi
Chợt nghe tinh tú từng xanh gọi
Thắp sáng niềm tin hướng vọng Trời!

Biển đời giông tố lắm đảo điên
Trên cao Trời vẫn sáng bình yên
Nghìn năm còn đó chờ miên viễn
Nguồn suối ơn thiêng rất diệu huyền!

Vững tâm vượt sóng gió trần ai
Cho mấy cam go với u hoài
Mắt cứ nhìn lên trời cao mãi
Tìm trong thử thách bóng dáng Ngài!


Hải-Hồ


.

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt