Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ

CHỜ ĐỢI
 
 .

 

Hồn ta ơi! Cứ an bình chờ đợi
Dẫu phong ba bão tố đến bủa vây
Từng bước gieo sương tuyết giăng mắc đầy
Tia nắng cuối cũng âm thầm lịm tắt!

Xin bình thản khi cõi lòng se sắt
Dẫu đắng cay sầu muộn ngút chơi vơi
Bao trầm kha nghiệt ngã vấn vương đời
Khi mắt lệ nhiều hơn niềm hạnh phúc!

Đêm qua nhanh hừng đông ngày thức giấc
Tối dẫy đầy làm nhung nhớ ánh quang
Sau cơn dông trời lại sáng huy hoàng
Bĩ cực hết thái lai về chất ngất!

Không bi lụy vì những gì đã mất
Bởi một ngày sẽ thấy lại vẹn toàn
Giá khổ sầu đong trả với tân toan
Phần ân thưởng rạng ngời hơn châu báu!

Trí khôi nguyên Đấng nhiệm mầu soi thấu
Tay quan phòng dẫn dắt rất huyền kỳ
Lòng thế nhân còn chới với sân si
Thời điểm đến sẽ tỏ bày chân giả!

Kiên vững lên mặc trùng dương sóng cả
Dẫu quanh đây trời mờ mịt giăng tơ
Sau mây đen Ngài còn đó sẵn chờ
Trao gửi xuống triều phúc ân vời vợi!

Đừng bỏ cuộc còn niềm hy vọng mới
Cho hôm nay duyên kết với ngày mai
Dẫu vinh quang thành tựu kiếp hình hài
Đời vẫn là khúc hòa ca dang dở!


Hải – Hồ


.

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt