Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ

Đóa Hồng Nhung
 
 

 

Đã có một lần tôi trót yêu
Một đóa hồng nhung giữa vườn chiều
Giọt nắng hoe vàng trời hoang tím
Đà-Lạt sương mờ với quạnh hiu!

Hồng nhung một đóa rất đơn côi!
Nâng niu, tay chắp ngước lên trời
E-ấp hương thơ vào kinh nguyện
Ai gây thương tích giữa lòng tôi?

Không biết tại sao tôi lại yêu?
Giữa lúc xuân xanh ước mộng gước nhiều
Màu hoa huyết lệ! màu nhung nhớ
Để viết lên hồn nét cô liêu?


Hải-Hồ


© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt