Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ

GIÁNG SINH, MÙA TIN VUI
 
 Ghi nhớ 37 năm thụ phong linh mục
Tại GHHV Đàlạt ngày 17 tháng 12 năm 1972

 “Parvulus enim natus est nobis,
filius datus est nobis;(Is.9,2)

 

Giáng Sinh! Đã về đây!
Rạo rực chốn ngàn mây
Xôn xao vòm tinh tú
Ngỡ ngàng rừng chim bay
Nắng hồng đêm sa mạc
Bình minh chốn lưu đày

Giáng Sinh! Mùa Tin vui!
Nao nức cả một trời
Đại dương mừng sóng vỗ
Hoan ca lấp núi đồi
Tin Mừng cho nhân loại
Bình An xuống cõi đời

Giáng Sinh ! Mùa Tin Vui
Hoa Tình Yêu lên ngôi
Nhiệm Mầu Xuân Cứu Rỗi
Thượng Đế hóa thân người
Đất với Trời hội ngộ
Trần thế rộn tiếng cười

Giáng Sinh! Mùa Tin Vui!
Ánh Quang chiếu rạng ngời
Hương kinh thơm gió mới
Giòng thơ nhạc chơi vơi
Niềm khát mong chờ đợi
Hy vọng cho kiếp người!

Giáng Sinh! Mùa tin Vui
Bốn phương hết ngậm ngùi
Quên đắng cay sầu tủi
Lời vang lời khen ngợi
Trăm triệu Bài Ca Mới
Reo vui đến muôn đời!

Giáng Sinh! Mùa Tin Vui!
Hài Nhi Thánh ra đời
Chúa trao ban trần thế
Tình-Nhập-Thể-Làm-Người
Triều Sóng Lộc lên khơi
Ôi! Giáng Sinh tuyệt vời!


Hải – Hồ
(Noel 2009)


© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt