Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ

Gieo Bước
 
 

 

Ngày hạnh phúc Chúa ơi!
cuộc giao duyên Đất-Trời
Đưa con vào tình sử
Để hiến dâng muôn đời!

Đường lên cung thánh Chúa huyền linh
Dịu dàng lời thánh ca an bình!
Hoa dâng ngát hương cho lòng mến đầy
Nến cháy lung linh thêm niềm tin cậy
Đẹp ôi! cung thánh Chúa hồn say!

Vì đây lạy Chúa đã gọi con.
Từ ngày nhỏ bé trong mọn hèn.
Qua bao tháng năm trên đường lắng trầm.
Chúa vẫn yêu thương tuôn tràn phước lành.
Đời con chan chứa suối hồng ân.

Từ nay Thiên Chúa đã chọn con.
Tình bằng nghĩa thiết của Chúa Trời.
Đem tin rắc gieo cho người thế trần.
Ánh sáng siêu nhiên cho đời lỗi lầm.
Niềm vui thanh khiết chốn khổ đau.

Dịu êm nghe tiếng Chúa vọng ngân.
Ngỡ ngàng màu áo trinh thiên thần.
Tâm tư ngất ngây gieo trọn bước rồi.
Hiến Chúa hôm nay vẹn toàn cuộc đời.
Thuyền con vừa ghé bến trường sinh.

Đời con nên hiến tế toàn thiêu.
Hương trầm tựa khói lễ dâng chiều.
Hy sinh ngút bay lên tòa Chúa Trời.
Phước đức bao dung chan hòa cõi đời.
Nguyện xin cứu rỗi Chúa tràn lan.

Nguyện xin ơn thánh Chúa rộng ban.
Dắt dìu thành tâm đến muôn vàn.
Qua bao đớn đau tâm hồn vững vàng.
Nguy khó gian truân đá vàng rỡ ràng.
Ngàn năm nhân chứng Chúa tình yêu.


Hải – Hồ


Cha Trần Định, khóa 6, phổ nhạc năm 1970

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt