Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ

HẠNH PHÚC TRONG TA
 
 .

 

Chẳng cần phải tìm kiếm đâu xa
Hạnh phúc âm thầm cõi lòng ta
Đếm lại những ân tình đón nhận
Quỳ gối dâng Ngài lời ngợi ca!

Xóa mờ những tạp niệm bi quan
Căn cơ vòng nghiệp chướng giây oan
Chấp nhận những gí đang xảy đến
Huyền diệu ý trời lòng hân hoan!

Giã từ những khát vọng kiêu sa
Chiếm hữu không do mình tạo ra
Niềm vui khởi sắc lòng khiêm tốn
Biết nhìn giới hạn đời chóng qua!

Mỗi người một kiếp số Ngài trao
Vào đời mang sứ mệnh khác nhau
Chu toàn nghĩa vụ theo thiên ý
An bình hạnh phúc lòng thanh cao!

Đời sống đẹp dẫu một ngày thôi
Một ngày không tham vọng xa xôi
Một ngày hạnh phúc tầm tay với
Một ngày ơn phước cũng tràn vơi!


Hải – Hồ


.

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt