Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ

Lễ Đầu Mùa
 
 

 

Con tiến lên! lạy Chúa!
Dâng hiến lễ đầu mùa
Mối tình siêu nhiên nở
Giữa tuổi đời mộng mơ.

Nhiệm mầu giờ phút tiến dâng lên,
Hiến lễ tình yêu rất vẹn tuyền.
Tay Chúa dìu con trời nhiệm lạ
Êm đềm bước thánh vào thần duyên.

Chọn phần nghiệp thánh Chúa cao quang,
Chén phúc huyền siêu suối thiên đàng.
Mơ ước đời con đã trọn vẹn.
Ôi nguồn vui thánh hồn tràn dâng.

Mọn hèn nào xứng đáng ơn thiêng.
Chúa đã chọn con giữa muôn nghìn.
Âu yếm gọi con là bằng hữu.
Trong hàng khanh tướng đẹp niềm tin.

Giã từ miền tăm tối hôn mê.
Ánh sáng trời cao Chúa tràn về.
Chân lý đời con là nguồn sống.
Men nồng, muối thắm người cuồng mê.

Hành trình đường lắm nỗi gian nguy.
Có Chúa cùng đi chẳng lo gì.
Son sắt niềm tin vào thành lũy.
Cho dù nguy khó ngần ngại chi.

Hải hà lòng Chúa mến thương con.
Phúc thiêng rộng ban xuống tâm hồn.
Con sẽ ngợi khen lòng trọng đi.
Muôn đời ghi nhớ mọi kỳ công.

Nguyện cầu niềm trung tín Chúa ơi!
Chứng tích tình yêu giữa muôn người.
Soi sáng trần gian còn mờ ảo.
Huy hoàng Danh Chúa đẹp ngàn nơi


Hải – Hồ


Cha Trần Định khóa 6, phổ nhạc năm 1971

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt