Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ

MỘNG VÀ THỰC
 
 .

 

Bên một góc trời hoài khát mong
Làm sao tay hái được cầu vồng
Biểu tượng tài năng và quyền lực
Nữ Oa đội đá vá trời đông!

Thế giới muôn mầu tươi đẹp thêm
Con người được hạnh phúc lâu bền
Tiếng cười rộn rã thay nước mắt!
Hy vọng chân trời rực sáng lên!

Hiến cả một đời cho giấc mơ
Bỏ lại đàng sau những bến bờ
Cầu vồng thần tượng nào chưa tới
Biền biệt phương nào lòng thẩn thơ!

Thưc và mộng mãi nghìn trùng xa
Tựa sáng bình minh với chiều tà
Cầu vồng mơ ước đâu xa lạ
Tài năng tàng ẩn Ngài cho ta!

Giã biệt thời gian hoài mộng mơ
Lắng nghe tiếng nghĩa vụ đợi chờ
Đó đây nhân loại đang mời gọi
Góp một bàn tay dẫu dại khờ!


Hải – Hồ


.

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt