Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ

Một Lần Dâng Hiến
 
 

 

Một lần Dâng Hiến Chúa ơi!
Bao nhiêu năm cuộc đời,
Được sai đi ngàn lối,
Loan truyền cho thế giới,
Tin Mừng Ơn Cứu Rỗi!

Bao nhiêu năm Hiến Dâng,
Xin thề ước một lần,
Dâng lên Ngài Cao Cả,
Trao trọn mối tình hồng!

Bao nhiêu năm chứa chan,
Ân Tình Chúa ngập tràn,
Phước Lộc Ngài mênh mang,
Như trời cao biển ngàn,
Biết lấy gì cảm mến Chúa ơi!
Biết nói chi cho thỏa lòng Người,
Mà đền đáp ân tình vàng đá!

Bao nhiêu năm Hiến Dâng
Con thề ước một lần,
Khi đời còn hương xuân,
suối mộng mơ trắng ngần,
Hiến Dâng Ngài còn lại gì đâu?
Hiến trao Ngài trọn mối tình đầu,
Chọn kiếp sống lữ hành băng gía!

Cho muôn năm mãi sau,
Nơi Bàn Thánh nhiệm mầu,
Lễ Dâng đời lên cao,
Ân tình Thánh dạt dào
Hát Dâng Ngài ngàn khúc hoan ca,
Hát cho Ngài tình khúc mặn mà
Đời chứng tá! Xin trọn niềm thành tín


L.M. Hải-Hồ Nguyễn quốc Hải


Ngân Khánh 25 năm thụ phong Linh Mục
(Anh Hoàng Qúy phổ nhạc)

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt