Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ

NGÀY MỚI
 
 .

 

Bình minh rực rỡ sáng bừng lên
Một ngày mới được Chúa ban thêm
Vào giòng sống cuộc đời nhân thế
Tựa cánh hoa xinh giữa vườn thiêng

Xin Ngài ban xuống sức thần linh
Để con can đảm sống quang minh
Trên mọi nẻo đường tìm thiên ý
Cõi lòng thanh tịnh chí trung trinh!

Suối nguồn ân lượng Ngài bao la
Phổ xuống trí lòng con thiết tha
Trân quí dung thời gian vô giá
Không thể phục hồi khi đã qua!

Một ngày mới nữa Ngài tặng thêm
Con đường thánh thiện cố vươn lên
Chỉnh đốn hành vi và ngôn ngữ
Tâm hồn khiêm tốn sống bình yên!

Một ngày mới nữa Ngài tặng thêm
Con đường thánh thiện cố vươn lên
Chỉnh đốn hành vi và ngôn ngữ
Tâm hồn khiêm tốn sống bình yên!

Mỗi ngày cơ hội với tầm tay
Trí lòng thiện chí biết đổi thay
Dấn thân góp sức mình xứng đáng
Tài năng trí tuệ Ngài cho vay!

Dĩ vãng nhạt nhòa vào hư không
Tương lai còn hun hút viễn vông
Trái tim nồng thắm yêu hiện thưc
Hôm nay chào đón ánh hừng đông!


Hải – Hồ


.

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt