Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ

Ngày Vĩnh Thệ
 
 

 

Hảy đến bạn lòng ta!
Từ Ly-Băng diễm lạ
từ đồi núi kiêu sa

Hảy đến bạn lòng ơi!
Từ Si-on vời vợi
Nguồn nhạc Thánh chơi vơi!

Hãy đến bạn lòng ơi
Tình người! ta thao thức
Vết thương lòng khôn nguôi!

Mùa đông đã tàn phai
Băng tuyết cũng qua rồi
Đây Mùa Xuân Hồng tới
Phơi phới một trời vui!

Lời kinh ngút ngàn hương
Con tiến lên ngỡ ngàng
Trong nguồn vui Thần Thánh
Trao Chúa trọn niềm thương!

Huyền diệu biết nhường bao!
Tình Chúa qúa ngọt ngào
Như bình minh ngời sáng
Trên núi đồi thênh thang!

Bàn tay Thánh dìu đưa
Qua tháng năm dật dờ
Trong khổ đau trầm lắng
Vinh thắng ngày tròn mơ!

Người gieo trong lệ rơi
Gặt hái giữa tiếng cười
Vùi chôn nơi lòng đất
Bông lúa rỡ ràng tưoi!

Ngày nào Chúa gọi con!
Xa thế gian mịt mù
Say tình-Thơ Thập-Gía
Dâng hiến đời viện-tu

Từ đây! thôi! trần gian
Bao nhớ nhung mơ màng
Trên bờ tim nồng thắm
Ta viết tình Giêsu!

Từ nay Chúa chọn con
nên chứng nhân Nước Trời
Như Muối thiêng,Đèn-sáng
Nơi thế trần lầm than!

Khổ đau không từ nan
Trinh trắng đến muôn vàn!
Trung thành trong Lời-Khấn
Thập Gía:nguồn ủi-an


Hải – Hồ


Rev.Giao Kim phổ nhạc 1994

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt