Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ

NHÌN LÊN
 
 .

 

Nhìn lên người lữ khách ơi

Trên kia cảnh sắc tuyệt vời reo vui

Cành cao chim hát chơi vơi

Gió giao hòa nhịp những lời diệu êm

Trời xanh còn đó bình yên

Cho niền hy vọng vững bền nghìn năm

Hành trình đường dẫu xa xăm

Phong ba bão táp không làm đớn đau

Nhìn lên sẽ thấy nhiệm mầu

Tin Yêu thắp sáng nguyện cầu lên ngôi

Tay Ngài trải rộng trùng khơi

Đưa ta về bến một đời ước mong!


Hải – Hồ


.

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt