Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ

TÌM GẶP
 
 .

 

Nhiều khi lòng vọng ước
Ngắm dung mạo hồn mình
Thiêng liêng sao thấy được
Nơi nhiên giới phù sinh

Trông tìm gặp Thượng Đế
Cõi vô thường u minh
Nhưng Ngài siêu việt thể
Đấng cao cả Thần Linh

Quay trở về gặp gỡ
Cảm thương với tha nhân
Không ngại ngần bỡ ngỡ
Người xa kẻ tình thân

Trái tim chừng cảm nghiệm
Từ sâu thẳm tâm linh
Cả một trời huyền nhiệm
Thượng Đế cõi riêng mình!

Nơi vườn thiêng hội ngộ
Tha nhân Thượng Đế chờ
Mầng vui cảm nhận rõ
Hồn mình đẹp ước mơ!


Hải – Hồ


.

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt