Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ

TÍN THÁC
 
 .

 

Trần thế lắm sân si
Hỏi lòng mơ ước gì
Có bao giờ ta nghĩ
Đến Người bạn cố tri?

Vạn lý dặm xa xôi
Bước chân như rã rời
Đường xa đi không tới
Niềm nhung nhớ đầy vơi!

Hải trình nhiều gian truân
Phong ba bão táp gần
Chắp hai tay cầu khấn
Mong ơn Trời đỡ nâng!

Mỗi khi ngày tàn rơi
Hoàng hôn xuống bồi hồi
Ta ngồi đây chờ đợi
Gặp gỡ Ngài mà thôi!

Rộng vòng tay bao dung
Ngài ôm trọn vào lòng
Cõi tâm linh lắng đọng
Ngút linh hồn khát mong!

Ngài chia sẻ với ta
Tình thương mến hải hà
Như trời cao biển cả
Như núi rừng bao la!

Nhiều chìm khuất bi ai
Bao trăn trở u hoài
Ta không còn ái ngại
Tín thác hết nơi Ngài!

Bạn lý tưởng đời tôi
Cùng dấn thân vào đời
Hiểm nguy không từ chối
Thắm thiết tháng ngày trôi!

Biết ta mơ về đâu
Bắc Đẩu sáng nhiệm mầu
Mắt Ngài hằng soi thấu
Huyền Nhiệm đến nghìn sau!


Hải – Hồ


.

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt