Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ

Vào Thu
 

 

Chiều nay trời đất hoang mang
Tàn cây rơi rụng lá vàng xác xơ
Hoàng hôn sương khói nhạt mờ
Lang thang mây tím thẩn thờ thinh không
Heo may se lạnh ruộng đồng
Cỏ hoa tâm sự côn trùng tỉ tê
Suối reo đâu khúc não nề
Nai vàng ngơ ngác bên lề rừng mơ!

Mắt ai hoen lệ mong chờ
Lời xưa minh thệ dật dờ thiên thu
Bao nhiêu mộng ước phù du
Như cơn sóng vổ mịt mù ngàn khơi
Tình thu nhung nhớ chơi vơi
Đìu hiu tơ liễu một đời chìu tang
Xa xăm cánh hạc giăng hàng
Sơn khê non nước võ vàng sắc hương!


Hải-Hồ


Vào thu 2010

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt