Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ

VĨNH BIỆT MỘT NGƯỜI ANH
 
 Thương nhớ Cha Vũ Hùng Tôn (Hà- Hoàng-Tâm)

 

Xin vĩnh biệt một người anh
Đi về nhà Chúa an lành
Ghi dấu một đời phụng sự
Cho tình yêu Chúa vinh danh.

Xin vĩnh biệt một người anh
Hoàng Tâm mộng ước dệt thành
Để lại đời viên ngọc quý
Trăm năm còn sáng long lanh!

Nhìn anh lên cõi trời cao
Nghe mắt lệ ứa ngọt ngào
Như có tiếng lòng thầm nhủ
Ngày hạnh ngộ chốn ngàn sao!

Antôn linh mục anh không chết
Chỉ phai mờ thôi giữa cuộc đời
Hồn anh với Chúa nơi cõi phúc
Nhìn xuống anh em còn chơi vơi!


Hải – Hồ


Virginia USA. Sept.13-2014

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt