Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ

Xứ Đạo Chiều Thu
 

 

Chiều nay về xứ đạo
Thành phố núi buồn mơ
Gió heo may lành lạnh
Nghe lòng mình ngẩn ngơ!

Chuông giáo đường cô liêu
Ngân vang giữ lòng chiều
Em quỳ bên tượng Chúa
Lời kinh vào cao siêu!

Mái tóc thề huyền thoại
Ấp ủ tấm hình hài
Thiên đường còn xa ngái
Trần thế lắm u hoài!

Bàn tay em chắp lại
Nguyện cầu với trăng sao
Chúa trên cao ái ngại
Tình nhân thế dạt dào!

Chiều thu đường phố núi
Có nhiều lá vàng rơi
Tà áo xanh phơi phới
Non nước cũng bồi hồi!

Thành phố núi chiều thu
Bàng bạc khói sương mù
Mưa rơi như ngấn lệ
Trời đất khóc âm u!

Chiều xứ đạo trầm mơ
Ta bước đi thẩn thờ
Cành thu phong rơi rụng
Lác đác những vần thơ


Hải-Hồ


Vào thu 2009

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt