“CÁC ANH HĂY THEO TÔI”
(Mt 4,19; Mc 1,17)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MichelAnge

 

ƠN GỌI LÀM MÔN ĐỆ CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ CỦA MỌI KI-TÔ HỮU.

 

(Tài Liệu Dùng Cho Các Khóa Huấn Luyện Tông đồ Giáo Dân)

 

LỜI GIỚI THIỆU (Lần thứ nhất)

Trong Khóa Huấn Luyện Thừa Tác Viên Lời Chúa (Training Ministers of the Word) của Viện Mục Vụ Đông Á (East Asian Pastoral Institute) tại Phi-lip pin, mà tôi có may mắn được tham dự (từ 30-7 đến 26-10-1997), mỗi học viên - linh mục, tu sĩ hay giáo dân nam nữ- đều phải soạn một dự án cho hoạt động mục vụ của ḿnh. Công tŕnh này được coi là “luận án tốt nghiệp” của mỗi học viên. V́ chẳng những học viên phải nộp dư án của ḿnh cho linh mục giám học của Viện mà vào cuối Khóa, c̣n phải tŕnh bày dự án ấy trong lớp trước mặt linh mục giám học và các bạn cùng lớp.

V́ nhiều năm gắn bó với công tác đào tạo giáo dân nói chung và giới trẻ nói riêng của Giáo phận Sài G̣n, tôi đă dành dự án của tôi cho giới trẻ, cách riêng cho các bạn trẻ đang đảm nhận một công tác tông đồ nào đó trong các cộng đoàn giáo xứ hay nhóm sinh hoạt. Dự án mang tựa đề: “MỘT KHÓA HUẤN LUYỆN ĐẶC BIỆT DÀNH CHO CÁC CÁN BỘ TRẺ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN SÀI G̉N, VIỆT NAM” (An intensive training for youth leaders of Saigon Archdiocese, Vietnam).

Gọi Khóa Huấn Luyện này là đặc biệt theo nhiều nghĩa, từ đối tượng đến nội dung, phương pháp, thời gian:

*đặc biệt về đối tượng v́ nhắm một thành phần rơ rệt trong các nhóm sinh hoạt, các cộng đoàn, giáo xứ: giáo lư viên, linh hoạt viên, phụ trách các nhóm sinh hoạt, trưởng các hội đoàn và thành phần Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ… nhất là thuộc thành phần trẻ.

* đặc biệt về nội dung v́ Khóa Huấn Luyện chỉ tập trung vào một điểm căn bản nhất, quan trọng nhất là Ơn gọi làm môn đệ Chúa Giê-su Ki-tô của người Ki-tô hữu giáo dân.

* đặc biệt về phương pháp v́ không chỉ có việc chuyển tải nội dung qua việc tŕnh bày của một người cho nhiều người khác nghe, mà c̣n nhấn mạnh đến sự trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm đời sống Đức Tin giữa các anh chị em học viên với nhau. Cũng có nghĩa là nhiều phương pháp khác nhau sẽ được sử dụng để giúp mọi người nắm bắt và xác tín về những điều đă khám phá ra được.

* đặc biệt về thời gian v́ Khóa Huấn Luyện được tổ chức với một cường độ cao (intensive) trong một thời gian tương đối ngắn mà nội dung th́ rất phong phú.

Ngoài ra tài liệu này c̣n có thể sử dụng cho một Tuần Tĩnh Tâm với các đối tượng nêu trên, miễn là biết điều chỉnh đôi chút cho phù hợp

 

a) Nội dung của Khóa Huấn Luyện được phân bổ cho 3 ngày hay 3 đợt cối tuần, mỗi ngày hoặc mỗi đợt 2 đề tài. Cũng có thể trải dài trong 6 ngày, mỗi ngày một đề tài, hoặc liên tiếp hoặc cắt quăng, tùy theo hoàn cảnh từng nơi.

 

NGÀY THỨ NHẤT: CHÚNG TA ĐƯỢC ĐỨC GIÊ-SU MỜI GỌI ĐỂ SỐNG VỚI NGƯỜI

hay CHIỀU DỌC CỦA LỜI MỜI ”CÁC ANH HĂY THEO TÔI” (Mt 4,19 &Mt 1,17):

-Đề tài 1: Chúng Ta Được Đức Giê-Su Mời Gọi Để “Sống Với Người.”

-Đề tài 2: Làm Thế Nào Để Xây Dựng T́nh Thân Với Đức Giê-Su?

 

NGÀY THỨ HAI : CHÚNG TA ĐƯỢC ĐỨC GIÊ-SU MỜI GỌI ĐỂ ĐƯỢC SAI ĐẾN VỚI THẾ GIỚI

hay CHIỀU NGANG CỦA LỜI MỜI ”CÁC ANH HĂY THEO TÔI” (Mt 4,19 & Mc 1,17).

- Đề tài 3: “Anh Em Hăy Đi Khắp Tứ Phương Thiên Hạ Loan Báo Tin Mừng Cho Mọi Loài Thụ Tạo” (Mc 15,15).

- Đề tài 4: Sứ Mệnh Biến Đổi Xă Hội.

 

NGÀY THỨ BA: LÊN ĐƯỜNG THEO CHÂN CHÚA:

- Đề tài 5: Sứ Mệnh Canh Tân Giáo Hội.

- Đề tài 6: Con Đường Theo Đức Giê-Su Của Người Môn Đệ (theo Tin Mừng Mác-cô).

  b) Cách tŕnh bày : mỗi đề tài được chia làm 3 phần:

1. Hoạt động : là phần sinh hoạt mở đầu nhằm dẫn các học viên vào chủ đề. Phần này do các linh hoạt viên của Khóa Huấn Luyện đảm trách và đ̣i các học viên tham gia một cách tích cực và sinh động.

2. Tŕnh bày đề tài : là phần nội dung chính trong chương tŕnh huấn luyện. Phần này do các giảng viên tŕnh bày trong bầu khi thinh lặng tập trung.

3. Suy tư và cầu nguyện : là phần kết của đề tài. Phần này sẽ được thực hiện chung cả lớp hay riêng từng tổ, từng người.

Ước mong tài liệu này đóng góp phần nhỏ bé vào công cuộc Rao Giảng Tin Mừng Nước Trời trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta.

 

 

 

LỜI GIỚI THIỆU (Lần thứ hai)

Sau khi tài liệu đă được sử dụng cho nhiều Khóa tại nhiều giáo xứ khác nhau, cho nhiều thành phần giáo dân khác nhau, một đàng tôi thấy sự ích lợi thiêng liêng mà các Khóa Huấn Luyện đă đem lại cho các học viên. Nhưng đàng khác tôi thấy cần phải bổ sung về nội dung và điều chỉnh về dàn bài cho tập tài liệu thích hợp và đầy đủ hơn.

 

a) Nội Dung:

* Đề tài I: MỌI KI-TÔ HỮU ĐƯỢC ĐƯỢC GỌI LÀM MÔN ĐỆ ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ: NỀN TẢNG VÀ CHỨNG CỨ THÁNH KINH VÀ LỊCH SỬ GIÁO HỘI NHỮNG THẾ KỶ ĐẦU VÀ GIÁO HUẤN CÔNG ĐỒNG VA-TI-CA-NÔ II.

* Đề tài II: CHÚNG TA ĐƯỢC ĐỨC GIÊ-SU MỜI GỌI ĐỂ “SỐNG VỚI NGƯỜI” hay CHIỀU DỌC CỦA ƠN GỌI LÀM MÔN ĐỆ ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ.

* Đề tài III: LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÂY DỰNG T̀NH THÂN VỚI ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ, VỚI THIÊN CHÚA?

* Đề tài IV: CHÚNG TA ĐƯỢC ĐỨC GIÊ-SU MỜI GỌI ĐỂ ĐƯỢC SAI ĐẾN VỚI THẾ GIỚI hay CHIỀU NGANG CỦA ƠN GỌI LÀM MÔN ĐỆ ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ.

* Đề tài V: SỨ MỆNH BIẾN ĐỔI XĂ HỘI.

* Đề tài VI: PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI XĂ HỘI.

* Đề tài VII: SỨ MỆNH CANH TÂN GIÁO HỘI.

* Đề tài VIII: PHƯƠNG PHÁP CANH TÂN GIÁO HỘI.

* Đề tài IX: CON ĐƯỜNG THEO ĐỨC GIÊ-SU CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ (THEO TIN MỪNG MÁC-CÔ)

 

b) Dàn Bài:

Mỗi đề tài sẽ được tŕnh bày theo các mục như sau:

1. Tựa đề.

2. Mục tiêu.

3. Bản văn Thánh Kinh hay Công Đồng.

4. Câu hỏi gợi ư.

5. Nội dung.

6. Sứ điệp.

7. Sống sứ điệp.

 

c) Thời Gian:

Khóa Huấn Luyện cần có một khoảng thời gian ít nhất là 11 buổi học, mỗi buổi học tối thiểu là 90 phút. Ngoài 9 đề tài nêu trên, Khóa Huấn Luyện cần có ngày khai giảng và ngày bế giảng. Ngày khai giảng để thống nhất về nội dung, tinh thần, phương pháp giảng dậy và học tập của Khóa và cũng để đăng kư sắp xếp tổ, lớp. Ngày bế mạc để các học viên và người phục vụ lượng giá sự thành công của Khóa, rút ưu khuyết điểm về các mặt và vạch chương tŕnh kế tiếp.

 

Sàig̣n, ngày 10 tháng 8 năm 1999

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

 


Mời đọc tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem các bài viết khác trong Nguyễn Văn Nội, Khoá 6 GHHV Đà Lạt Việt Nam.