1 2 3 4 5 6 7

 

MỪNG NĂM THÁNH PHAO-LÔ 28.6.2008-29.6.2009

SALT Logo

 

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ
HỌC HỎI, CHIA SẺ, CẦU NGUYỆN VÀ
SỐNG TINH THẦN CỦA THÁNH PHAO-LÔ

 

 

 

Trong Thư Mục Vụ đề ngày 25.1.2008 gửi các thành phần Dân Chúa trong giáo phận Wilmington của ngài, Đức Cha Michael Saltarelli, Giám mục Wil-mington (Hoa Kỳ) đă đề ra 10 cách để mừng Năm Thánh Phaolô và 6 đề tài nên học hỏi trong Năm Thánh Phao-lô từ 28.6.2008 đến 29.6.2009. Thư Mục vụ trên mang tựa đề:

 

“HỌC VÀ SỐNG TINH THẦN THÁNH PHAOLÔ”

  Dù tại Giáo hội địa phương Vị Chủ Chăn cao nhất của giáo phận có hay không có Hướng Dẫn cụ thể về những CÁCH MỪNG NĂM THÁNH PHAO-LÔ và đưa ra CÁC ĐỀ TÀI CẦN HỌC HỎI CHIA SẺ trong Năm Thánh Phao-lô th́ gợi ư của Vị Giám mục Wilmington cũng vẫn đáng chúng ta tham khảo và áp dụng tùy theo khả năng riêng của mỗi giáo xứ hay toàn giáo phận.

 

MƯỜI CÁCH ĐỂ MỪNG NĂM THÁNH PHAO-LÔ
THEO ĐỨC CHA MICHAEL SALTARELLI,
GIÁM MỤC WILMINGTON, HOA KỲ

1. Cầu nguyện với Chúa Thánh Thần về kinh nghiệm hoán cải trên “Con đường Đamát” riêng biệt và mật thiết của bạn mà Chúa Thánh Thần mời gọi bạn trong năm Thánh Phao-lô.

2. Sống câu Gl 2,20: “Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi”, và học hỏi về đời sống của các Thánh từ Thánh Phao-lô, Á Thánh Tê-rê-xa Cal-cut-ta, là những vị đă sống lời linh hứng này.

3. Đọc và cầu nguyện theo Sách Tông đồ Công vụ và các Thư của Thánh Phao-lô trong Tân Ước. Tham khảo nhiều sách giải thích Thánh Kinh và các nghiên cứu chung về Thánh Phao-lô đang sẵn có và sẽ có trong Năm Thánh Phao-lô.

4. Hăy chấp nhận thách đố của Đức Thánh Cha Bê-nê-đic-tô XVI và thực hành việc suy niệm Thánh Kinh theo Lectio Divina để Giáo Hội có một “mùa xuân mới” trong việc phát triển đời sống tâm linh và truyền giáo. Hăy khám phá theo cách riêng của cá nhân bạn rằng “Lời Thiên Chúa không thể bị xiềng xích!” Để biết nhập môn về Lectio divina, làm ơn đọc trong trang web: www.valyermo.com/ld-art.html.

5. Học hỏi các giáo huấn của Giáo Hội về mạc khải và giải thích Thánh Kinh trong những tài liệu của Giáo Hội và tài liệu tham khảo như:

• Hiến chề về Mạc Khải của Thiên Chúa (Dei Verbum) của Công đồng Va-ti-ca-nô II. • Tài liệu của Uỷ ban Giáo hoàng về Thánh Kinh: Giải thích Thánh Kinh trong Giáo Hội (1993). • Các chương trong Sách Giáo lư của Giáo hội Công giáo về Thánh Kinh (Phần thứ nhất: Phần 26-184, tr. 13-50) và Sách Tổng lược Giáo lư của Giáo hội Công giáo (Các câu hỏi 1-32). • Sách Chúa Giê-su Na-da-rét của Đức Thánh Cha Bê-nê-đic-tô XVI.

6. Học hỏi và cầu nguyện qua giáo huấn của Thánh Phao-lô về quyền năng của Thánh giá của Đức Ki-tô. “Hăy rao giảng Đức Ki-tô chịu đóng đinh” theo cách bạn vác thập giá và theo cách bạn giúp người khác vác thập giá của họ.

7. Đào sâu thêm một ḷng kính mến Bí tích Thánh Thể và Nhiệm Thể Đức Ki-tô theo kiểu của Thánh Phao-lô. Hăy đọc và cầu nguyện: • Tông thư Dies Domini của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II, năm 1998. • Thông điệp Ecclesia de Eucharistia của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II, năm 2003. • Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục Sacramentum Caritatis.

8. Tham dự các Thánh Lễ của giáo xứ và giáo phận trong Năm Thánh Phao-lô cho ngày Đại Lễ Kính Thánh Phao-lô và Phê-rô (Chúa Nhật, ngày 29-6-2008 và thứ hai, ngày 29-6-2009), Lễ Thánh Phao-lô Trở Lại (Chúa Nhật, ngày 25-1-2009), và Lễ Thánh Stê-pha-nô, Thánh Tử đạo tiên khởi (Thứ sáu, ngày 26-12-2008). Làm một cuộc hành hương đến một Nhà thờ Thánh Phao-lô (như Giáo xứ Thánh Phao-lô ở Wilmington, Giáo xứ Thánh Phao-lô ở Delaware City và Giáo xứ Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô ở Easton, tiểu bang Maryland (1). Nếu bạn có dịp đến Rô-ma năm nay, cố gắng đến thăm Mộ Thánh Phaolô tại Vương cung Thánh đường Thánh Phao-lô Ngoại Thành. Nhân viên Ṭa Thánh Vatican công bố trong tháng 12-2006 rằng dưới bàn thờ chính của Vương cung Thánh đường chừng vài mét và bên cạnh một bàn thờ nhỏ hơn, người ta đă t́m thấy một cái quan tài bằng cẩm thạch thô dưới một bảng có viết: “Tông Đồ Phao-lô Tử đạo”. Người ta đă dời bàn thờ nhỏ đi và thay vào đó bằng một cửa sổ nhỏ để khách hành hương có thể thấy cái quan tài. Đồng thời cũng thăm viếng nhà nguyện đại kết mới nằm ở góc Tây Nam của Vương cung Thánh đường (nơi mà trước đây là nguyện đường rửa tội từ thập niên 1930). Trong khi cầu nguyện ở đó, hăy xin Thánh Phao-lô cầu bầu cho tiến bộ về đại kết và sự hợp nhất Ki-tô giáo hoàn toàn.

9. Xin Thánh Phao-lô cầu bầu cho bạn trở thành một nhà truyền giáo có nhiều nghị lực hơn trên thế giới. Hăy đáp lại lời mời gọi Nên Thánh và Truyền Giáo phổ quát. Hăy nghiên cứu những văn kiện cổ điển của Giáo Hội về tinh thần truyền giáo và Phúc Âm hóa bàn về đời sống và sứ vụ của Thánh Phao-lô như Sắc lệnh về Hoạt động Truyền giáo của Giáo Hội, Ad Gentes Divinitus, Tông huấn Evangelii Nuntiandi của Đức Thánh Cha Phao-lô VI, năm 1975, Thông điệp Redemptoris Missio của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II, năm 1990, và Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục Ecclesia in America (2) của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lo II, năm 1999.

10. Học hỏi và cầu nguyện trước các h́nh ảnh cổ điển về Thánh Phao-lô như h́nh Thánh Phao-lô ngồi trước bàn viết của Rembrandt (1629-1630), Thánh Phao-lô Trở Lại của Caravaggio (1600), Thánh Phao-lô của El Greco (1606), Sao-lô Trở Lại của Michelangelo (1542-1545), Thánh Phao-lô giảng tại Athens của Raphael. Để xem những h́nh ảnh và tác phẩm nghệ thuật đặt trọng tâm vào Thánh Phao-lô, hăy vào website: www. jesuswalk.com/philippians/artwork-st-paul.htm. Và cũng xem phim Chariots of Fire, năm 1981 (và những phim khác có đề tài về Thánh Phaolô), là phim nghiên cứu, xem Eric Liddell, một nhà điền kinh Thế vận hội Scot, năm 1924, sống và nói về cuộc “chạy đua” đức tin và “cảm thấy niềm vui của Thiên Chúa” theo kiểu Thánh Phao-lô khi anh chạy. Phim này là một chú giải sống động về Gl 2,20.

Chúng ta có thể khám phá ra nhiều đề tài khác về Thánh Phao-lô trong Năm Thánh Phao-lô và nhiều tư tưởng mới lạ khác ngoài 10 tư tưởng ở trên sẽ giúp chúng ta sống Năm Thánh Phao-lô một cách tốt đẹp. Tôi tin tưởng rằng các bạn sẽ học hỏi những đề tài này và khám phá ra nhiều ư tưởng trong khi cầu nguyện. Tôi tin tưởng rằng các bạn sẽ khai triển, truyền bá và sống những ư tưởng ấy.

Sử gia Công giáo Pháp thời danh Henri Daniel-Rops đă tóm tắt đặc sủng của Thánh Phao-lô cách này:

“Thánh nhân gần gũi với chúng ta làm sao, con người mà ánh sáng của Thiên Chúa quật ngă trên đường Đa-mát này đă chịu thua, nhưng chính nhờ chịu thua, bị đè bẹp bởi một sự thúc đẩy mạnh mẽ của ân sủng - bởi v́, rốt cuộc, chính chúng ta cũng đang bước đi trên đường Đa-mát hôm nay! Sau Chúa Giê-su, Thánh Phao-lô là một nhân vật sống động và đầy đủ nhất trong tất cả các gương mặt của Tân Ước, một con người mà người ta có thể h́nh dung ra diện mạo cách rơ ràng nhất... Và mỗi khi chúng ta lắng nghe những lời ít quan trọng nhất của ngài, chúng ta nhận ra một giọng tin tưởng không thể quên được, chỉ có thể đạt được bởi những người đă đánh đổi tất cả những ǵ ḿnh có”

Chớ ǵ bạn và tôi dám đánh đổi tất cả những ǵ ḿnh có cho Tin Mừng trong Năm Thánh Phao-lô. Cho tôi bày tỏ t́nh yêu của tôi đối với các bạn như Mục tử theo lời của chính Thánh Phao-lô: “Chúng tôi có cần thư giới thiệu với anh em như vài người khác, hoặc thư giới thiệu của anh em không? Chính anh em là thư giới thiệu của chúng tôi, được viết trong tâm hồn chúng tôi, mà mọi người đều nhận ra và đọc được, chứng tỏ anh em là bức thư của Đức Ki-tô được trao cho chúng tôi quản thủ, không phải viết bằng mực, nhưng bằng Thần Khí của Thiên Chúa Hằng Sống, không phải được khắc trên những bia đá, nhưng trên những tấm bia bằng thịt của con tim” (2 Cr 3,1-3).

Lạy Thánh Phao-lô Tông Đồ, Tử đạo, Bí nhiệm và Truyền giáo, xin cầu cho chúng con.

 

SÁU ĐỀ TÀI HỌC HỎI VỀ THÁNH PHAO-LÔ
TRONG NĂM THÁNH PHAO-LÔ
THEO ĐỨC CHA MICHAEL SALTARELLI, HOA KỲ

Dưới đây là 6 đề tài được Đức Cha Michael Saltarelli, Giám mục Wilming-ton, đưa ra trong Thư Mục Vụ “HỌC VÀ SỐNG TINH THẦN THÁNH PHAO-LÔ” nêu trên.

Đề tài I: Kinh nghiệm hoán cải của Thánh Phao-lô trên đường Đa-mát và việc hoán cải của mỗi nguời chúng ta.

Đề tài II: Sống và cầu nguyện cùng Đức Ki-tô trong Năm Thánh Phao-lô.

Đề tài III: Cầu nguyện, học hỏi và sống Lời Chúa trong Năm Thánh Phao-lô.

Đề tài V: Phục hồi t́nh yêu đối với Thánh Thể và Giáo Hội trong Năm Thánh Phao-lô.

Đề tài VI: Lời mời gọi phổ quát về Nên Thánh và Truyền Giáo của Năm Thánh Phao-lô.

Để giúp thành phần Giáo Dân Ṇng Cốt của các Giáo Xứ, Giáo Phận Việt Nam có điều kiện mừng Năm Thánh Phao-lô một cách sốt sáng và học hỏi các đề tài hữu ích trong Năm Thánh Phao-lô, tôi đă đề nghị với linh mục Tổng Đại Diện kiêm Chính Xứ Chính Ṭa Giáo phận Đà Nẵng và với linh mục Đặc Trách Giáo Dân của Giáo Phận Huế về việc tổ chức các đợt sinh hoạt cho các Thành Viên Hội Đồng Mục Vụ của Giáo Xứ Chính Ṭa Đà Nẵng (3) và của toàn Giáo Phận Huế (4) học hỏi chia sẻ về 6 đề tài được Đức Cha Michael Saltarelli, Giám mục Wilmington, nêu trong thư Mục vụ của ngài. Cả hai linh mục đều tán thành đề nghị của tôi. V́ thế mà có 6 đề tài này:

ĐỀ TÀI I: TỪ CUỘC ĐỔI ĐỜI CỦA THÁNH PHAO-LÔ ĐẾN CUỘC ĐỔI ĐỜI CỦA MỖI CHÚNG TA TRONG NĂM THÁNH PHAO-LÔ (5).

ĐỀ TÀI II: SỐNG VÀ CẦU NGUYỆN CÙNG ĐỨC KI-TÔ TRONG NĂM THÁNH PHAO-LÔ.

ĐỀ TÀI III: CẦU NGUYỆN, HỌC HỎI VÀ SỐNG LỜI CHÚA TRONG NĂM THÁNH PHAO-LÔ.

ĐỀ TÀI IV: NÂNG CAO THÁNH GIÁ CỦA ĐỨC KITÔ TRONG NĂM THÁNH PHAO-LÔ.

ĐỀ TÀI V: TĂNG CƯỜNG T̀NH YÊU ĐỐI VỚI THÁNH THỂ VÀ GIÁO HỘI TRONG NĂM THÁNH PHAO-LÔ (6).

ĐỀ TÀI VI: LỜI MỜI GỌI PHỔ QUÁT VỀ NÊN THÁNH VÀ TRUYỀN GIÁO CỦA NĂM THÁNH PHAO-LÔ.

Mong anh chị em thành viên các Hội Đồng Mục Vụ các Giáo Xứ, Giáo Phận hy sinh thời gian tham dự đông đủ và sốt sáng hầu gặt hái được nhiều kết quả thiêng liêng cao quư cho đời sống cá nhân và cộng đoàn.

Sàig̣n ngày 10 tháng 11 năm 2008

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
(Biên soạn và hướng dẫn)

 


Ghi Chú

(1) Thiết nghĩ chúng ta có thể theo gợi ư của Đức Cha Michael Saltarelli một cách linh động bằng cách viếng thăm các Thánh Đường kính Thánh Phêrô và Phaolô hay các Tu Viện Ḍng Thánh Phaolô tại Giáo hội địa phương ḿnh.

(2) Thay v́ học hỏi Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục “Ecclesia in America” (Giáo Hội tại Châu Mỹ) chúng ta sẽ học hỏi Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục “Ecclesia in Asia” (Giáo Hội tại Châu Á) được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II công bố ngày 6 tháng 11 năm 1999 tại New Delhi (Ấn Độ).

(3) Đợt sinh hoạt đầu tiên sẽ được tổ chức vào ba tối 27,28.2 và 1.3.2009 với 3 đề tài I, II và III và đợt thứ hai sẽ được tổ chức vào tháng 6.2009 với 3 đề tài IV, V và VI.

(4) Đợt sinh hoạt đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày 24.11.2008 là Ngày Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bổn Mạng của các Hội đồng Mục vụ Giáo xứ toàn giáo phận Huế, với 3 đề tài I, II và III và đợt thứ hai sẽ được tổ chức vào ngày 23. 03.2009 với 3 đề tài c̣n lại là đề tài IV, V và VI.

(5) Xin được phép thay đổi đôi chút về cách đặt tựa đề hấp dẫn hơn.

(6) Xin được phép đổi hai chữ PHỤC HỒI thành hai chữ TĂNG CƯỜNG th́ có lẽ thích hợp hơn với hoàn cảnh của quí chức của các Giáo xứ Việt Nam hơn. Như thể đề tài 5 sẽ TĂNG CƯỜNG T̀NH YÊU ĐÔI VỚI THÁNH THỂ VÀ GIÁO HỘI TRONG NĂM THÁNH PHAO-LÔ.

 


 

Mời đọc tiếp

1 2 3 4 5 6 7

Xem các bài viết khác trong Nguyễn Văn Nội, Khoá 6 GHHV Đà Lạt Việt Nam.