SƯU TẬP NHỮNG
GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI
VỀ TRUYỀN GIÁO

1 2 3 4 5a 5b 6 7

MichelAnge

 

 

(MỪNG NĂM THÁNH TRUYỀN GIÁO 2004)

 

 

LỜI GIỚI THIỆU

Truyền giáo là việc rất hệ trọng đối với người và Giáo hội Công giáo v́ là ư định và chương tŕnh của Thiên Chúa Cha, là lệnh truyền của chính Chúa Giêsu Kitô, là hoạt động của Chúa Thánh Thần trong thời gian và không gian của thế giới loài người. Truyền giáo c̣n là bản chất và sứ vụ của Hội thánh và của mỗi Kitô hữu. Chính v́ thế mà Công đồng Vatican II và các vị Giáo hoàng, nhất là các vị cai trị Giáo hội sau Công đồng, đă không ngừng nhắc nhở về sứ vụ quan trọng này với mọi thành phần Dân Chúa, trong nhiều văn kiện khác nhau của Huấn Quyền.

Riêng với người tín hữu và Giáo hội Công giáo Việt Nam th́ sự kiện Tin Mừng Cứu Độ đă được loan báo và đón nhận cách nay 470 năm (1533-2003) trên mảnh đất quê hương yêu dấu này là một sự kiện mang nhiều ư nghĩa đối với Giáo hội Việt Nam nói chung và với mỗi người tín hữu nói riêng . V́ thế mà Hội đồng Giám mục Việt Nam đă xin vói Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và Ṭa Thánh cho Giáo hội Việt Nam được chọn năm 2004 này làm Năm Thánh Truyền Giáo, để kỷ niệm sự kiện lịch sử trên và để thúc đẩy việc Truyền Giáo trong 25 giáo phận.

Do đó việc sưu tập, nghiên cứu, học hỏi để đem ra thực hành các Giáo huấn của Giáo hội về Truyền giáo là một việc làm đáng được mọi người thực hiện. Việt Nam vẫn là xứ Truyền giáo: trên tổng số 79.347.431 người Việt Nam, mới chỉ có 5.572.525 là người công giáo, đạt tỷ lệ 7% (thống kê của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2003). Đó chính là lư do của bản sưu tập này. Tuy tài liệu này c̣n có nhiều giới hạn, cũng mong được mọi người đón nhận như một nỗ lực nhỏ bé thể hiện ḷng yêu mến đối với Thiên Chúa, với Giáo hội Mẹ Việt Nam và với anh chị em lương dân trên toàn cơi Việt Nam nói chung và trong Giáo phận Cần Thơ nói riêng.

Cần Thơ ngày 01 tháng 05 năm 2004
LỄ THÁNH GIUSE THỢ

Lm Micae Trần Đ́nh Nha
& Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

 

 

 


 

MỤC LỤC

 

LỜI GIỚI THIỆU

trang 01

 

MỤC LỤC

trang 03

 

CHƯƠNG I : NGUỒN GỐC CỦA VIỆC TRUYỀN GIÁO

trang 04

 

CHƯƠNG II: THẾ NÀO LÀ TRUYỀN GIÁO?

trang 19

 

CHƯƠNG III: NỘI DUNG VIỆC TRUYỀN GIÁO

trang 30

 

CHƯƠNG IV: CÁC ĐƯỜNG LỐI TRUYỀN GIÁO

trang 38

 

CHƯƠNG V: ĐỐI TƯỢNG CHO VIỆC TRUYỀN GIÁO

trang 90

 

CHƯƠNG VI: ƠN GỌI TRUYỀN GIÁO CỦA GIÁO DÂN

trang 93

 


Mời đọc tiếp

1 2 3 4 5a 5b 6 7

Xem các bài viết khác trong Nguyễn Văn Nội, Khoá 6 GHHV Đà Lạt Việt Nam.