1 2 3 4 5 6

SALT Logo

 

KHÓA TĨNH HUẤN HÈ 2008
CỦA GIÁO DÂN N̉NG CỐT CÁC GIÁO XỨ/CỘNG ĐỒNG

 

 

 

 

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MỜI THAM DỰ KHÓA TĨNH HUẤN

(1) Các thành viên Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ/Cộng Đồng tức Ban Thường Vụ và các Ủy viên HĐMVGX/CĐ.

(2) Các thành viên Ban Điều Hành các Xóm Giáo (hay Giáo Họ).

(3) Các thành viên Ban Trị Sự (Điều Hành) các Hội Đoàn Tông Đồ.

(4) Các Giáo Lư viên.

(5) Các Thừa Tác viên Thánh Thể.

(6) Các Cố Vấn và T́nh Nguyện Viên.

 

II. MỤC ĐÍCH CỦA KHÓA TĨNH HUẤN

(1) Tạo cơ hội cho đội ngũ Giáo Dân Ṇng Cốt các Giáo Xứ/Cộng Đồng học hỏi thêm về Giáo hội để xây dựng và thể hiện Giáo xứ ḿnh cách cụ thể và sống động.

(2) Tạo điều kiện cho đội ngũ Giáo Dân Ṇng Cốt các Giáo Xứ/Cộng Đồng trao đổi với nhau về các vấn đề của Giáo Xứ/Cộng Đồng và về các biện pháp cần thiết để củng cố và phát triển đời sống Đạo của Giáo Xứ/Cộng Đồng.

 

III. CHỦ ĐỀ, CHƯƠNG TR̀NH CỦA KHÓA TĨNH HUẤN

3. 1 Chủ đề:

 

“GIÁO HỘI: HIỂU VÀ THỂ HIỆN CÁCH CỤ THỂ VÀ SỐNG ĐỘNG!”

 

 

NGÀY

 

ĐỀ TÀI

Ngày thứ 1

 

Đề Tài I: Giáo hội như/là cơ chế.

 

Ngày thứ 2

 

Đề Tài II: Giáo hội như/là hiệp thông.

 

Ngày thứ 3

 

Đề Tài III: Giáo hội như/là bí tích.

 

Ngày thứ 4

 

Đề Tài IV: Giáo hội như/là tôi tớ.

 

Ngày thứ 5

 

Đề Tài V: Giáo hội như/là cộng đoàn môn  đệ.

 

 

 

IV. THỜI GIAN CẦN THIẾT CHO MỖI BUỔI TĨNH HUẤN (120 phút)

15 Phút: Cầu nguyện mở đầu

35 Phút: Tŕnh bày Đề Tài

10 Phút: Giải lao

45 Phút: Trao đổi Nhóm nhỏ

15 Phút: Cầu nguyện kết thúc và phép lành

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
30/9 bis Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân B́nh
Giáo xứ Nhân Ḥa, Hạt Tân Sơn Nh́, Sàig̣n.

 


Mời đọc tiếp

1 2 3 4 5 6

Xem các bài viết khác trong Nguyễn Văn Nội, Khoá 6 GHHV Đà Lạt Việt Nam.