GIÁO DỤC HÔM NAY
XĂ HỘI VÀ GIÁO HỘI NGÀY MAI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

The status of Our Lady of Lavang

 

 

T̀M HIỂU VÀ ỨNG DỤNG THƯ CHUNG 2007
CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
VỀ GIÁO DỤC KITÔ GIÁO

 

 

 

 

LỜI NGỎ

Loạt bài ĐÀO SÂU VÀ ÁP DỤNG THƯ MỤC VỤ 2006 CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM tuy xuất hiện rất trễ và trong phạm vi giới hạn (1), nhưng cũng đă nhận được sự cổ vơ của một số Giám Mục, Linh Mục và nhiều giáo dân. Điều đó khiến tôi có ư định sẽ tiếp tục thực hiện một loạt bài về Thư Mục Vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN) vào cuối năm 2007, khi Hội Nghị các Giám Mục cho công bố Thư Mục Vụ hay Thư Chung 2007 theo truyền thống tốt lành của các vị Chủ Chăn của Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam.

Ngày 12 tháng 10 vừa qua, sau Đại Hội lần thứ 10 được tổ chức từ ngày 8 đến 12.10.2007 tại Hà Nội, HĐGMVN đă công bố một Thư Chung về Giáo Dục Ki-tô Giáo mang tựa đề: “Giáo Dục Hôm Nay, Xă Hội và Giáo Hội Ngày Mai”

Chúng ta nên biết trong Đại Hội lần này các Giám Mục đă:

“Nh́n lại một năm qua, các Giáo phận đă có nhiều sáng kiến thực hành Thư Mục vụ 2006 của HĐGM, đặc biệt qua việc học hỏi, thực hành bác ái và đẩy mạnh truyền giáo. Tuy c̣n nhiều khó khăn, các Giáo phận đă có những phấn đấu đáng kể để phát triển Giáo hội về các mặt: đào tạo nhân sự, xây dựng cơ sở, dấn thân phục vụ người nghèo, người dân tộc….” (2).

Đại Hội đặc biệt ghi nhận:

“Nỗ lực làm việc không biết mệt mỏi của các Uỷ ban. Điển h́nh, Uỷ ban Linh mục và Chủng viện với chương tŕnh đào tạo cho các Chủng viện được soạn thảo rất công phu; Uỷ ban Bác ái Xă hội đă hoạt động tích cực cứu giúp nạn nhân thiên tai hàng chục tỷ đồng; Uỷ ban Phụng tự đă hoàn thành thêm bản dịch sách Bài đọc Mùa Chay, sách lễ Rôma phần Mùa Vọng, Mùa Giáng sinh và Mùa Chay, nhất là có thêm bản dịch sách Lễ Rôma bằng tiếng K'Ho.” (3)

Và trước t́nh h́nh giáo dục hiện tại, Đại Hội:

“Quyết định gửi thư chung cho Cộng đồng Dân Chúa để gây ư thức về một nền giáo dục toàn vẹn, đào tạo những công dân tương lai tốt đẹp cho xă hội và cho Giáo hội.” (4).

"Vô tri bất mộ" là câu nói của cha ông ta. Không hiểu, không biết, th́ làm sao yêu mến? Không hiểu, không biết, không yêu mến th́ làm sao thực hành được những điều các vị chủ chăn lấy quyền và trách nhiệm lănh đạo mà giáo huấn, chỉ bảo cộng đồng Dân Chúa? V́ thế mà Thư Chung 2007 cần được phổ biến và giảng dạy một cách sâu rộng cho mọi thành phần Dân Chúa. Để góp phần vào việc làm nặng nề và vinh quang ấy, trong Tập Sách nhỏ mang tựa đề GIÁO DỤC NGÀY NAY XĂ HỘI VÀ GIÁO HỘI NGAY MAI - T̀M HIỂU VÀ ỨNG DỤNG THƯ CHUNG 2007 VỀ GIÁO DỤC KITÔ GIÁO CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM này, tôi sẽ tuần tự tŕnh bày từng vấn đề theo thứ tự được nêu lên trong Thư Chung 2007:

- Tựa Đề, Lời Mở và Bố Cục Thư Chung 2007 (bài 1)

- Nền Tảng Giáo Dục Kitô Giáo - Thiên Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần (bài 2)

- Nền Tảng Giáo Dục Kitô Giáo - Giáo Hội và Sứ Mạng Giáo Dục (bài 3)

- Hiện T́nh Giáo Dục Kitô Giáo Tại Việt Nam - Những Dấu Hiệu Lạc Quan (bài 4)

- Hiện T́nh Giáo Dục Kitô Giáo Tại Việt Nam - Những Mối Quan Ngại (bài 5)

- Định Hướng Giáo Dục Kitô Giáo - Một sứ mạng mang tính phổ cập (bài 6)

- Định Hướng Giáo Dục Kitô Giáo - Đối tượng ưu tiên (bài 7)

- Định Hướng Giáo Dục Kitô Giáo - Môi trường giáo dục (bài 8)

- Định Hướng Giáo Dục Kitô Giáo - Tính toàn diện của Giáo Dục Kitô Giáo (bài 9)

- Lời Kết (bài 10).

Rất mong thiện chí và nỗ lực cá nhân này được nhiều người đón nhận và cùng góp sức để việc t́m hiểu và ứng dụng Thư Chung 2007 của HĐGMVN được lan rộng khắp nước.

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

Seattle (WA/USA) 25.10.2007


Mời đọc tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Xem các bài viết khác trong Lớp Ngôn sứ , Khoá 15 GHHV Đà Lạt Việt Nam.