TRUYỀN GIÁO TẠI VIỆT NAM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

MichelAnge

 

LỜI TỰA

Về tầm quan trọng của việc Truyền Giáo hay Loan báo Tin Mừng thiết nghĩ không cần phải tŕnh bày thêm nữa. Chúa Giê-su đă giảng dậy nhiều lần và nhiều điều về sứ mạng quan trọng này. Hội Thánh, qua Công Đồng Vaticanô II, đă nhắc đi nhắc lại sứ mạng cao cả này trong nhiều văn kiện, nhất là trong hai sắc lệnh Ad Gentes (Hoạt động Truyền giáo của Giáo Hội) và Apostolicam Actuositatem (Tông đồ Giáo Dân). Các vị Giáo hoàng, nhất kà Đức Phaolô VI và Đức Gioan Phaolô II cũng đă liên tục có những hướng dẫn cần thiết trong các văn kiện quan trọng như ‘Sứ vụ Đấng Cứu Độ’, ‘Loan Báo Tin Mừng’, ‘Đối thoại và rao truyền’, Tông huấn Giáo hội tại Châu Á’ v.v… giúp mọi thành phần Dân Chúa biết cách áp dụng giáo huấn của Tin Mừng và của Hội Thánh vào đời sống thường ngày.

Riêng nguời công giáo Việt Nam chúng ta lại có thêm một động lực và sức ép riêng trong lănh vực này. Đó là v́ chúng ta là con cháu của 117 Thánh Tử Đạo và con số người Việt Nam Công giáo chỉ mới đạt tới 7-8 % dân số trong khi Tin Mừng đă được loan báo cho cha ông chúng ta và đă được các ngài đón nhận cách đầy 474 năm (2007-1533) và truyền lại đến ngày nay cho chúng ta.

V́ thế mà mỗi người, mỗi cộng đoàn giáo xứ, giáo phận, ḍng tu cần có nhận thức mới và thể hiện những nỗ lực mới nhằm đóng góp một cách mạnh mẽ hơn nữa vào việc giới thiệu Chúa Giê-su và Tin Mừng Thiên Chúa là T́nh Yêu cho đồng bào ruột thịt của ḿnh. Chúng ta c̣n được mời gọi đưa tầm mắt nh́n xa rộng hơn, sang các quốc gia Á châu khác, nhất là các nước thuộc Vùng Đông Nam Á … để thấy cánh đồng truyền giáo c̣n mênh mông, đang đợi chờ và mời gọi.

Những bài trong cuốn TRUYỀN GIÁO TẠI VIỆT NAM này đă được viết rải rác tại nhiều nơi trong một thời gian dài của năm 2006 và tập trung chủ yếu vào các ĐƯỜNG LỐI TRUYỀN GIÁO mà Hội Thánh đề cao.

Rất mong nhiều người đón đọc cuốn sách này, để danh Chúa được cả sáng và nhiều người được hạnh phúc nghe nhận Tin Mừng!

Tp HCM ngày 24 tháng 06 năm 2007
Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Baotixita

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

459/8 Cộng Ḥa, Phường 15, Quận Tân B́nh, Tp HCMMời đọc tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Xem các bài viết khác trong Bài Viết của Anh Nguyễn văn Nội, khóa 6 GHHV, niên khoá 1963.