TRANG NHÀ GIÁO HOÀNG HỌC VIỆN THÁNH PIÔ X ĐÀLẠT, VIỆT NAM CÁC NỐI KẾT
 Tài liệu, hình ảnh về
 ĐC Phêrô Nguyễn Văn  Nho
 30Jours dans l'Église
 et dans le Monde
 Trang Dòng Tên
 Tỉnh dòng Canada
 Trang Dòng Tên ViệtNam Tỉnh dòng Phanxicô Xavie
 Trang Rev Nguyễn Lợi
 Trang Anh Ng.Văn Nội, Thăng Tiến Giáo Dân
 Trang CGVN
 Chuyện phiếm GÃ SIÊU
 MẠNH THƯỜNG QUÂN
 Nguyệt San HỒN QUÊ
 ĐỌC BÀI THEO TÁC GIẢ
 ĐC GB  BÙI TUẦN,
Giáo phận Long Xuyên
 An, Vũ Văn
 Anh, Đặng Công
 Anh, Nguyễn Kim
 Bài, Nguyễn Thế
 Cảnh, Trần Văn
 Chính SJ, Vũ Kim
 Dụ, Nguyễn Văn
 Đa, Nguyễn Trọng
 Giá, Trần Trung
 Giàu, Nguyễn Văn
 Hải, Nguyễn Quốc
 Hải, Nguyễn Văn
 Hoài SJ, Nguyễn Thanh
 Huy, Nguyễn Viết
 Khánh, Hoàng Gia
 Khánh, Võ Tá
 Khang, Nguyễn Đức
 Khoa, Nguyễn Đăng
 Lãm, Phạm Bá
 Mễn, Nguyễn văn
 Nội, Nguyễn Văn
 Quảng, Trần Đình
 Sách, Nguyễn Đức
 Sơn, Nguyễn Ngọc
 Tài, Nguyễn Trọng
 Tại, Phạm Văn
 Thăng, Nguyễn Trường
 Thư, Nguyễn Văn
 Tiến, Trần Minh
 Tôn, Vũ Hùng
 Trúc, Nguyễn Đăng
 Tuyến, Chương Quang
 Vinh, Nguyễn Quang
Click here for searching

 

Lối xưa hồn thu thảo - Nền cũ bóng tịch dương

Slideshow image


Since your web browser does not support JavaScript, here is a non-JavaScript version of the image slideshow:

 

slideshow image


.

KỶ YẾU 50 NĂM THÀNH LẬP GHHV (ấn bản pdf, 5.5MB)

KỶ YẾU 50 NĂM THÀNH LẬP GHHV (pdf, Unicode,Times New Roman, anh Trần Trung Giá hiệu chỉnh)


                                                                                                           AI TÍN

“Ta là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)
CÁO PHÓ

 

ĐỨC ÔNG PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TÀI
(1947 – 2015)
Nguyên Giám Đốc Chương Trình
Đài Chân Lý Á Châu

• Sinh ngày 17-12-1947 tại Tập Ngãi - Rạch Lọp, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh,
thuộc họ đạo Rạch Lọp, Giáo phận Vĩnh Long.
• Vào Tiểu Chủng viện Vĩnh Long năm 1958.
• Từ năm 1965 đến năm 1973 : học Triết và Thần học tại Giáo Hoàng Học Viện Thánh Piô X Đà Lạt,
tốt nghiệp tại học viện này với văn bằng Cử nhân Triết học và Thần học.
• Ngày 19-12-1973 : thụ phong Linh mục tại Nhà thờ Rạch Lọp.
• Từ năm 1974 : du học tại Đại Học Truyền Giáo - Roma và tốt nghiệp với văn bằng Tiến Sĩ Triết Học.
• Từ năm 1978 đến nay : Giám Đốc Đài Chân Lý Á Châu, Manila, Philippines.
 

Được Chúa gọi về lúc 2g30 sáng thứ ba 21.04.2015 tại Bv. Nguyễn Tri Phương Sàigòn,
hưởng thọ 68 tuổi với 42 năm Linh mục.


- Nghi thức tẩn liệm lúc 15g00, thứ ba 21/4 tại Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Giáo phận Vĩnh Long.
- Linh cữu Đức Ông Phêrô được quàn tại Nhà thờ Chánh Toà Vĩnh Long.
- Thánh lễ An táng cử hành tại Nt. Chánh Toà Vĩnh Long lúc 10g00 sáng thứ sáu 24.04.2015.
 

Sau Thánh lễ, Đức Ông Phêrô được đưa về mai táng nơi phần mộ các Linh mục trong khuôn viên
Nhà thờ Rạch Lọp - Giáo phận Vĩnh Long.


Trong tinh thần liên đới và hiệp thông, xin Đức Hồng Y, các Giám Mục và Linh mục dâng lễ và anh em dâng lời cẩu nguyện cho Đức Ông Phêrô. R.I.P.
 

Joseph Phạm Bá Lãm


BÀI MỚI  
 
 
Trang TOÀ THÁNH và HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM [ more » ]

 

DISCLAIMER [ » ]
 

Disclaimer:
Information presented on this website is considered public information
(unless otherwise noted)
and may be distributed or copied.
Use of appropriate byline/photo/image credit is requested.
While this website makes every effort to provide accurate and complete information,
various data such as names, telephone numbers, etc. may change prior to updating.
We welcome suggestions on how to improve our home page and correct errors.
We provide no warranty, expressed or implied, as to the accuracy, reliability
or completeness of furnished data.

Clauses de non-responsabilité
Nous n'attestons ni ne garantissons la véracité, l'utilité ou l’exhaustivité des articles,
et ne sommes pas responsables du contenu des articles.
Les articles expriment les points de vue de l'auteur desdits articles,
et pas nécessairement ceux de Codemasters ou de toute autre entité associée à ce site.

CHÚ Ý
Các bài viết đều phản ảnh ý kiến riêng của tác giả.
Mọi góp ý xin liên lạc với chính tác giả .

 

© KhangNguyen | Lớp Ngôn Sứ | GHHV