TRANG NHÀ GIÁO HOÀNG HỌC VIỆN THÁNH PIÔ X ĐÀLẠT, VIỆT NAM CÁC NỐI KẾT
 Tài liệu, hình ảnh về
 ĐC Phêrô Nguyễn Văn  Nho
 30Jours dans l'Église
 et dans le Monde
 Trang Dòng Tên
 Tỉnh dòng Canada
 Trang Dòng Tên ViệtNam Tỉnh dòng Phanxicô Xavie
 Trang Rev Nguyễn Lợi
 Trang Anh Ng.Văn Nội, Thăng Tiến Giáo Dân
 Trang CGVN
 Chuyện phiếm GÃ SIÊU
 MẠNH THƯỜNG QUÂN
 Nguyệt San HỒN QUÊ
 ĐỌC BÀI THEO TÁC GIẢ
 ĐC GB  BÙI TUẦN,
Giáo phận Long Xuyên
 An, Vũ Văn
 Anh, Đặng Công
 Anh, Nguyễn Kim
 Bài, Nguyễn Thế
 Cảnh, Trần Văn
 Chính SJ, Vũ Kim
 Dụ, Nguyễn Văn
 Đa, Nguyễn Trọng
 Giá, Trần Trung
 Giàu, Nguyễn Văn
 Hải, Nguyễn Quốc
 Hải, Nguyễn Văn
 Hoài SJ, Nguyễn Thanh
 Huy, Nguyễn Viết
 Khánh, Hoàng Gia
 Khánh, Võ Tá
 Khang, Nguyễn Đức
 Khoa, Nguyễn Đăng
 Lãm, Phạm Bá
 Mễn, Nguyễn văn
 Nam, Lê Hải
 Nội, Nguyễn Văn
 Quảng, Trần Đình
 Sách, Nguyễn Đức
 Sơn, Nguyễn Ngọc
 Tài, Nguyễn Trọng
 Tại, Phạm Văn
 Thăng, Nguyễn Trường
 Thư, Nguyễn Văn
 Tiến, Trần Minh
 Tôn, Vũ Hùng
 Trúc, Nguyễn Đăng
 Tuyến, Chương Quang
 Vinh, Nguyễn Quang
Click here for searching

 

Lối xưa hồn thu thảo - Nền cũ bóng tịch dương

Slideshow image


Since your web browser does not support JavaScript, here is a non-JavaScript version of the image slideshow:

 

slideshow image


.


KỶ YẾU 50 NĂM THÀNH LẬP GHHV (ấn bản pdf, 5.5MB)

KỶ YẾU 50 NĂM THÀNH LẬP GHHV (pdf, Unicode,Times New Roman, anh Trần Trung Giá hiệu chỉnh)

TÂN GIÁM MỤC BÀRỊA Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn


slideshow image

 

Hôm nay 27-11-2015, Phòng Báo chí Toà Thánh công bố: Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Tổng đại diện giáo phận Bà Rịa, làm Giám mục phó giáo phận Bà Rịa.

Tiểu sử Đức Tân giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

– Sinh ngày 2 tháng 1 năm 1952 tại Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
– 1963–1971 : Học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse, Sàigòn
– 1971–1977 : Học tại Giáo hoàng Học viện Thánh Piô X, Đà Lạt
– 31-12-1980: Thụ phong Linh mục cho giáo phận Xuân Lộc
Sau khi chịu chức linh mục, cha đảm nhiệm các chức vụ :
– 1981–1991: Chánh xứ tiên khởi giáo xứ Bình Sơn và quản nhiệm các giáo điểm : Suối Trầu, Chốt Thái, Cẩm Đường và Suối Quýt.
– 1991–2001: Chánh xứ giáo xứ Phước Lễ
– 2001–2006: Học tại Học viện Công giáo Paris và tốt nghiệp Cao học thần học tín lý.

Ngày 22-11-2005, giáo phận Bà Rịa được thành lập, tách ra từ giáo phận Xuân Lộc với Đức giám mục tiên khởi là Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm. Cha Nguyễn Hồng Sơn trở thành linh mục của giáo phận Bà Rịa.
– Từ năm 2006: phụ trách thường huấn linh mục, giám đốc chủng sinh, Tổng thư ký Hội đồng linh mục giáo phận, phụ trách Tiểu chủng viện Thánh Tôma tại Hải Sơn.
– Từ 2011: Tổng đại diện giáo phận Bà Rịa.

 

Chư Huynh Đệ kính mến,

Xin thông báo cho cả nhà một tin vui ơi là vui :
Cha Tổng Đốc (vừa là Tổng Đại Diện vừa là Giám Đốc Chủng Viện) Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn vừa mới được Đức Thánh PhaPha bổ nhiệm làm Giám Mục Phó Giáo phận Bà Rịa.
Cả nhà xin chúc mừng Vít vồ thứ 17 của GHHV Piô X.
Chúc mừng Khoá 14 trúng số cá cặp : Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên (được tấn phong 18.02.2003), Phó tế Phaolô Nguyễn Đức Tuấn mới được phong chức ngày 17.10.2015, nay đến lượt Tân Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn.
Sau khi tham dự lễ tấn phong Tân Giám mục Alô Alô Nguyễn Hùng Vị (5g30 thứ năm 3/12), chúng ta chờ đợi để kéo quân quốc ra Vũng Tàu mừng Quan Tổng Đốc có chức lớn !
Joseph Phạm Bá Lãm.

 

 


TÂN GIÁM MỤC KONTUM Aloisiô Nguyễn Hùng Vị


slideshow image

Tiểu sử Đức Tân giám mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị

15/08/1952: Sinh tại họ đạo Phú Gia, Hà Nội
1954–1963: Sống tại giáo xứ Bình Cang, xã Vĩnh Trung, Nha Trang
1963–1972: Học tại Tiểu chủng viện Thừa Sai Kontum
1973–1977: Học tại Giáo hoàng Học viện Piô X, Đà Lạt
1978–1990: Giúp giáo xứ Bình Cang, Nha Trang
07/04/1990: Thụ phong linh mục tại Nha Trang
1990–1993: Phó xứ giáo xứ Bình Cang, Nha Trang
1993–2006: Phụ trách chủng sinh Kontum tại Sài Gòn
2006–2008: Học tại Institut Catholique de Paris, Pháp  và đậu bằng cử nhân Phụng vụ
2009:  Thư ký Văn phòng Toà Giám mục Kontum
2010–2015: Chính xứ giáo xứ Phương Nghĩa, Kontum

Joseph Phạm Bá Lãm.

 

Quyết định bổ nhiệm Giám Mục Kontum và Giám Mục Vĩnh Long

Trưa thứ tư, 07 tháng 10, Phòng Báo chí Toà Thánh đã công bố 3 quyết định của Đức Thánh Cha Phanxicô liên quan đến hàng giáo phẩm Việt Nam.

1- Đức Thánh Cha đã chấp thuận đơn xin nghỉ hưu của Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh theo điều 401 triệt 1 của Bộ Giáo luật.

2- Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm linh mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, hiện là chính xứ giáo xứ Phương Nghĩa - giáo phận Kontum, làm Giám mục giáo phận Kontum, Việt Nam.

3- Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm linh mục Phêrô Huỳnh Văn Hai, hiện là Phó Giám đốc và giáo sư triết học tại Đại chủng viện Cần Thơ, làm Giám Mục giáo phận Vĩnh Long, Việt Nam.

Rinuncia del Vescovo di Kontum (Viêt Nam) e nomina del successore
Il Santo Padre Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Kontum (Viêt Nam), presentata da S.E. Mons. Michael Hoàng Đức Oanh, in conformità al can. 401 § 1 del Codice di Diritto Canonico.

Il Papa ha nominato Vescovo della diocesi di Kontum (Viêt Nam) il Rev.do Luy Gonzaga Nguyễn Hùng Vị.

Rev.do Luy Gonzaga Nguyễn Hùng Vị
Il Rev.do Rev.do Luy Gonzaga Nguyễn Hùng Vị è nato il 18 agosto 1952 ad Hà Nội. Dal 1963 al 1968, ha ricevuto la formazione sacerdotale nel Seminario minore della diocesi di Kontum e, poi, dal 1969 al 1973, ha frequentato il Seminario minore di Đà Lạt. Dal 1973 al 1977 è stato alunno del Pontificio Collegio San Pio X di Đà Lạt. Successivamente, dal 1977 al 1990, ha prestato servizio nella parrocchia di Bình Cang, nella diocesi di Nha Trang, in attesa di ottenere il permesso governativo per l’ordinazione sacerdotale.
È stato ordinato sacerdote il 7 aprile 1990 a Nha Trang, e incardinato nella diocesi di Kontum.

Dopo l’ordinazione sacerdotale ha svolto i seguenti incarichi: 1990-1993: Vicario parrocchiale di Bình Cang, Nha Trang; 1993-2006: Direttore del Seminario minore di Kontum, ad Hochiminh City; 2006-2008: Studi presso l’Institut Catholique de Paris, Francia, dove ha conseguito la Licenza in Liturgia; 2008-2009: Segretario dell’ufficio episcopale di Kontum,
Dal 2009 è Parroco di Phương Nghĩa, Kontum.

[01648-IT.01]
Nomina del Vescovo di Vinh Long (Viêt Nam)

Il Santo Padre ha nominato Vescovo della diocesi di Vinh Long, in Viêt Nam, il Rev. do Peter Huỳnh Văn Hai, Vice-Rettore e docente di Filosofia presso il Seminario maggiore di Can Tho.

Rev.do Peter Huỳnh Văn Hai
Il Rev.do Peter Huỳnh Văn Hai, è nato il 18 maggio 1954 a Bến Tre, diocesi di Vĩnh Long. Nel 1966 è entrato nel Seminario minore di Vinh Long e qualche anno dopo nel Seminario maggiore San Sulpizio di Vinh Long. Nel 1978 è ritornato in famiglia a causa delle circostanze storico-politiche. Nel 1991 è rientrato nel Seminario di Vinh Long, per completare la formazione.
È stato ordinato sacerdote il 31 agosto 1994, incardinato nella diocesi di Vinh Long.
Dopo l’ordinazione sacerdotale ha svolto i seguenti incarichi: 1994-2004: Studi presso l’Institut Catholique de Paris, in Francia, ottenendo il Dottorato in Filosofia; 2004-2008: Responsabile per le vocazioni della diocesi di Vĩnh Long; dal 2008: Docente di Filosofia nel Seminario maggiore di Cần Thơ e nel Seminario maggiore di Hochiminh City.
Dal 2012 è Vice-Rettore del Seminario maggiore di Cần Thơ.

 

 


Rev. Father Deslierres on YouTube

Or click here if the above video clip does not run


BÀI MỚI  
 
 
Trang TOÀ THÁNH và HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM [ more » ]

 

DISCLAIMER [ » ]
 

Disclaimer:
Information presented on this website is considered public information
(unless otherwise noted)
and may be distributed or copied.
Use of appropriate byline/photo/image credit is requested.
While this website makes every effort to provide accurate and complete information,
various data such as names, telephone numbers, etc. may change prior to updating.
We welcome suggestions on how to improve our home page and correct errors.
We provide no warranty, expressed or implied, as to the accuracy, reliability
or completeness of furnished data.

Clauses de non-responsabilité
Nous n'attestons ni ne garantissons la véracité, l'utilité ou l’exhaustivité des articles,
et ne sommes pas responsables du contenu des articles.
Les articles expriment les points de vue de l'auteur desdits articles,
et pas nécessairement ceux de Codemasters ou de toute autre entité associée à ce site.

CHÚ Ý
Các bài viết đều phản ảnh ý kiến riêng của tác giả.
Mọi góp ý xin liên lạc với chính tác giả .

 

© KhangNguyen | Lớp Ngôn Sứ | GHHV