TRANG NHÀ GIÁO HOÀNG HỌC VIỆN THÁNH PIÔ X ĐÀLẠT, VIỆT NAM CÁC NỐI KẾT
 Tài liệu, hình ảnh về
 ĐC Phêrô Nguyễn Văn  Nho
 30Jours dans l'Église
 et dans le Monde
 Trang Dòng Tên
 Tỉnh dòng Canada
 Trang Dòng Tên ViệtNam Tỉnh dòng Phanxicô Xavie
 Trang Rev Nguyễn Lợi
 Trang Anh Ng.Văn Nội, Thăng Tiến Giáo Dân
 Trang CGVN
 Chuyện phiếm GÃ SIÊU
 MẠNH THƯỜNG QUÂN
 Nguyệt San HỒN QUÊ
 ĐỌC BÀI THEO TÁC GIẢ
 ĐC GB  BÙI TUẦN,
Giáo phận Long Xuyên
 An, Vũ Văn
 Anh, Đặng Công
 Anh, Nguyễn Kim
 Bài, Nguyễn Thế
 Cảnh, Trần Văn
 Dụ, Nguyễn Văn
 Đa, Nguyễn Trọng
 Giá, Trần Trung
 Giàu, Nguyễn Văn
 Hải, Nguyễn Quốc
 Hải, Nguyễn Văn
 Huy, Nguyễn Viết
 Khánh, Hoàng Gia
 Khánh, Võ Tá
 Khang, Nguyễn Đức
 Khoa, Nguyễn Đăng
 Lãm, Phạm Bá
 Mễn, Nguyễn văn
 Nội, Nguyễn Văn
 Quảng, Trần Đình
 Sơn, Nguyễn Ngọc
 Tài, Nguyễn Trọng
 Thăng, Nguyễn Trường
 Thư, Nguyễn Văn
 Tiến, Trần Minh
 Tôn, Vũ Hùng
 Trúc, Nguyễn Đăng
 Tuyến, Chương Quang
 Vinh, Nguyễn Quang
Click here for searching

 

Lối xưa hồn thu thảo - Nền cũ bóng tịch dương

Slideshow image


Since your web browser does not support JavaScript, here is a non-JavaScript version of the image slideshow:

 

slideshow image


.

KỶ YẾU 50 NĂM THÀNH LẬP GHHV (ấn bản pdf, 5.5MB)

KỶ YẾU 50 NĂM THÀNH LẬP GHHV (pdf, Unicode,Times New Roman, anh Trần Trung Giá hiệu chỉnh)

OREMUS PRO ANTONIO VU HUNG TON

 

R.I.P

ChVuHungTon09062014

CÁO PHÓ


Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô phục sinh

Gia đình chúng con trân trọng kính báo Linh mục Antôn Vũ Hùng Tôn

Sinh ngày 9-6-1937 tại giáo họ Đa Nam, giáo xứ Kẻ- Rừa, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

đã được Chúa gọi về lúc 5 giờ 43 phút chiều ngày 10 tháng 09 năm 2014 tại Portland, Oregon.

Hưởng thọ 77 tuổi.

Linh cửu quàn tại Ross Hollywood Chapel 4733 NE Thompson St. Portland, OR 97213

Phone : (503) 281-1800

Thánh lễ phát tang

7 giờ chiều thứ Hai ngày 15 tháng 09 năm 2014

tại Thánh đường St. Stephen 1112 SE 41st Ave Portland, OR 97214.

Chương Trình Thăm Viếng :

Từ 10 giờ sáng dến 9 giờ tối - Thứ Hai dến thứ Sáu

Thứ Hai : Các linh mục và tu sĩ nam nữ (ngay sau Thánh lễ phát tang).

Thứ Ba : Cộng đoàn Trái tim vẹn sạch , Salem, Tigard, Thánh Giacôbê Vancouver.

Thứ Tư : Giáo xứ Đức Mẹ La vang và cộng Đoàn Andrê Dũng Lạc.

Thứ Năm : Cộng đoàn Seattle.

Thánh lễ An Táng

11 giờ sáng thứ Sáu ngày 19 tháng 09 năm 2014

tại Thánh đường St. Stephen 1112 SE 41st Ave Portland, OR 97214.

Cáo phó này thay thế thiệp tang

Xin miễn phúng điếu

...Xem hình 40 năm LM, với Cha Tôn

...Xem hình Cha Anton Vũ Hùng Tôn

BÀI MỚI  
 
 
Trang TOÀ THÁNH và HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM [ more » ]

 

DISCLAIMER [ » ]
 

Disclaimer:
Information presented on this website is considered public information
(unless otherwise noted)
and may be distributed or copied.
Use of appropriate byline/photo/image credit is requested.
While this website makes every effort to provide accurate and complete information,
various data such as names, telephone numbers, etc. may change prior to updating.
We welcome suggestions on how to improve our home page and correct errors.
We provide no warranty, expressed or implied, as to the accuracy, reliability
or completeness of furnished data.

Clauses de non-responsabilité
Nous n'attestons ni ne garantissons la véracité, l'utilité ou l’exhaustivité des articles,
et ne sommes pas responsables du contenu des articles.
Les articles expriment les points de vue de l'auteur desdits articles,
et pas nécessairement ceux de Codemasters ou de toute autre entité associée à ce site.

CHÚ Ý
Các bài viết đều phản ảnh ý kiến riêng của tác giả.
Mọi góp ý xin liên lạc với chính tác giả .

 

© KhangNguyen | Lớp Ngôn Sứ | GHHV